V městské galerii se od 30. března do 17. června uskuteční unikátní výstava litomyšlského rodáka, významného malíře, Julia Mařáka. Vnitřní dispozice výstavních prostor galerie v domě U Rytířů umožní rozčlenit Mařákovu osobnost na tři podstatné linie jeho života. Kromě jeho vlastního příběhu představí expozice samostatnou kapitolu Mařákův pedagogický odkaz v díle jeho žáků, ale hlavním těžištěm výstavy bude početný soubor Mařákových prací. Unikátnost výstavy spočívá právě v rozsahu zápůjček Mařákových děl i děl jeho žáků.

Výročí malíře

„Letos tomu bude 180 let, co se významný český krajinář Julius Mařák narodil. Prostory Domu U Rytířů nám umožnily sestavit Mařákův příběh, jaký není možné vždy vidět. Snažíme se ukázat nejen jeho dílo, ale i jeho osobnost a život v trochu jiných souvislostech,“ uvedl kurátor výstavy Michal Šimek a dodal: „Vzhledem k tomu, že jsme v Litomyšli, tak Mařáka představíme v hlubších souvislostech s jeho rodištěm. Přiblížíme jeho vazbu na Litomyšl i poměrně zásadní přínos kulturního litomyšlského prostředí na jeho tvorbu.“

Rozdělení výstavy na tři linie umělcova života tak přiblíží jeho osobnost opravdu komplexně. Julius Mařák zde bude představen jako člověk, umělec i jako pedagog. „Mařák je mnohým znám jako malíř nebo virtuální kreslíř. My jsme se rozhodli, že nebudeme žádnou z těchto poloh upřednostňovat. Budou v tom dobrém slova smyslu konfrontovány, aby si návštěvník mohl sám udělat představu. Rozdělení výstavy nám navíc umožňuje představit kromě Mařáka také jeho žáky jako byl Antonín Slavíček nebo František Kaván, protože Julius Mařák, jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, je nepominutelný. To, co udělal pro české krajinářství, je zásadní počin i potom pro vývoj moderní krajinomalby,“ vysvětlil Michal Šimek, podle kterého bude výstava gradovat.

To nejlepší návštěvník najde na konci. Řeč je o Mařákových dílech, mezi kterými jsou skutečné vzácnosti. Kromě bohatého fondu litomyšlské galerie se podařilo dojednat i velkorysé zápůjčky z pražské Národní galerie, Východočeské galerie v Pardubicích a od soukromých sběratelů, pro které je Julius Mařák jedním z nejvýznamnějších českých autorů 19. století. Největší sál tak zaplní na tři desítky Mařákových prací, z nichž více než tucet budou olejomalby. Ty doplňují jeho mistrovské uhly, kterými proslul doma i ve světě.

Jak mezi oleji, tak mezi Mařákovými uhlokresbami diváci naleznou slavné umělcovy realizace. To platí především o Mařákově uhlu Kongres pod jilmy, který umělce v druhé polovině šedesátých let předminulého století proslavil. Zápůjčka tohoto mistrovského díla, jednoho z klenotů českého umění 19. století, byla možná jen díky velkorysosti Národní galerie. Takto významné práce jsou zapůjčovány jen na mimořádně důležité výstavy. „Přímo pro účely připravované výstavy navíc proběhl restaurátorský průzkum jednoho z olejů ze sbírek Městské galerie Litomyšl, který odhalí způsob a techniku Mařákovy malby. Dozvíme se, jakým způsobem umělec vrstvil barvy a jaké finální úpravy používal k dosažení, pro něho, tak typických vizuálních efektů. Docent Jaroslav Alt, akademický malíř a autor průzkumu, k tomu využil nejmodernější nedestruktivní restaurátorské metody, jakými jsou například rentgen, UV kamera či infračervená kamera. Tento rozbor Mařákovy techniky výstavby obrazu nebyl doposud nikdy prezentován,“ upřesnila ředitelka Městské galerie Litomyšl Dana Schlaichertová . Součástí výstavy bude i filmový dokument o Juliu Mařákovi, který přispěje k umocnění a pochopení umělcovy tvorby a jeho nelehkého životního osudu.

Procházka

Výstava bude doplněna o bohatý doprovodný program. V pravidelných intervalech budou probíhat komentované prohlídky. Připravuje se přednáška hlavního kurátora výstavy o osobnosti a významu Julia Mařáka v kontextu doby, dále pak přednáška o Antonínu Dvořákovi umělci, který Mařáka přivedl na dráhu malíře, či přednáška a vycházka s příznačným názvem Po stopách Julia Mařáka, která se zaměří na regionální souvislosti dobové atmosféry Litomyšle a na místa, kde Mařákova rodina žila.

Po celou dobu výstavy v galerii budou probíhat tematické výtvarné dílny pro děti a mládež.

Ze života malíře Julia Mařáka

Julius Edvard Mařák, jak zní celé umělcovo jméno, se narodil 29. března 1832 v Litomyšli. Jeho otec byl hospodářským úředníkem valdštejnského panství. Maminka, rozená Heřmanová, byla dcerou majitele místní vinárny, kde se setkávali litomyšlští vzdělanci.

Julius Mařák pocházel z deseti dětí, kterým se dostávalo vzdělání jak hudebního, tak výtvarného. Hudbě jej učil učitel Antonín Chmelík, který také učil Bedřicha Smetanu. V roce 1848 Valdštejnové panství prodali a Mařákův otec zakoupil statek ve Mstěticích u Prahy, kam se s rodinou, s výjimkou Julia, který začal studovat na místním gymnáziu, odstěhoval.

Syna Julia dal do péče svým přátelům rodině Faltysově, která měla také dva syny. Otec předpokládal, že by syn mohl být lékárníkem, ale v rodině Faltysově byl Julius ovlivněn malířem žánrových obrazů Antonínem Dvořákem, který docházel do rodiny oba syny učit. Hudbu sice Mařák také miloval, ale Dvořák ho ovlivnil natolik, že se rozhodl po maturitě studovat malířství. Dal se zapsat v roce 1852 na pražskou malířskou akademii, kde ale pod vedením profesora Maximiliana Haushofera studoval pouze jeden rok. Rozhodl se totiž studovat malířství sám pozorováním přírody a jejím zobrazováním. (gal)