Činí tak i ti, kteří vůbec nevědí, co to je. Prostě jim to přijde zajímavé, věří, že je zvláště posvěcený růženec ochrání podobně jako nějaký talisman. V Římskokatolické církvi je růženec připomínán právě v měsíci říjnu. Hodí se tedy připomenout, k čemu křesťanský růženec slouží. Rozhodně se nejedná o nějaký talisman nebo amulet, ale o modlitební pomůcku, takže žádného řidiče před nehodou neuchrání, i když pohled na něj může připomenout, že je třeba jezdit bezpečně a podle pravidel silničních provozu. Proč by ne. Modlitba růžence je klasifikuje jako meditativní modlitba. Předmětem meditování, rozjímání, uvažování jsou různé okamžiky života Ježíše Krista, tzv. tajemství nebo také desátky (podle deseti kuliček). Je jich celkem pět krát čtyři. Jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů: tajemství radostná, bolestná, slavná a světla. Můžeme říci, že meditování se nese po hladině modlitby oslovující Matku Boží Marii. Mezi jednotlivými tajemstvími je oslovován přímo Bůh Otec. Tento typ modlitby je poměrně náročný, ale rovněž velice oblíbený, neboť rytmizuje náš chaotický a těkavý životní styl. Všechny náboženské systémy znají podobný typ modlitby i prostředku k udržení pozornosti.

Křesťanská modlitba růžence zvláště v říjnu, v měsíci sbírání plodů přírody, připomíná bohatství duchovních témat, která také čekají na svou sklizeň.

PETR ŠABAKA, vojenský kaplan z Moravské Třebové