Festival každoročně přináší snímky s vlastivědnou a historickou tématikou a medailony.

Více najdete na:

www.nasetelevize.cz