Bývalý koloniál se proměnil ve světnici, kde lidé poznají téměř zapomenutá řemesla našich předků. Spolek archaických nadšenců zítra otevírá Světnici č.p. 8.

„V domě skončil obchod se smíšeným zbožím, to bylo asi před dvěma lety. Přemýšleli jsme, co s tím volným prostorem uděláme. Potřebovali jsme zázemí pro řemesla a také místo, kde bychom se mohli setkávat s našimi kamarády," vzpomíná Vojtěch Kmošek na dobu, kdy se rodil nápad na vytvoření světnice. Na jaře požádal spolek o dotaci místní akční skupinu a uspěli. „Hlavní částí světnice je pódium. Dále jsme místnost vybavili devíti stoly, židlemi, kachlovými kamny, kredencí, keramickou pecí, přibude ještě tkalcovský stav, hrnčířský kruh. Nechybí ani sociální zařízení. Nábytek pochází ze začátku minulého století. Kamna jsme si nechali udělat na zakázku podle starých," přibližuje vybavení světnice Lenka Kmošková. Do úplné podoby světnice chybí jen dřevěná postel.

První seminář

V neděli farář slavnostně posvětí světnici. A tím začne v Sebranicích „nová éra" řemesel. Dosud se tady lidé scházeli na zahradě u domu a ve sklepení Morie. Nyní přibude nový prostor. Již v neděli se zde uskuteční první seminář. „Chystáme krátký seminář o technice razítkování s mezidechem. Více nebudu zatím prozrazovat. Oč se jedná, to je překvapení. Můžeme jen říci, že seminář bude směřován přímo k bývalému majiteli domu, panu Zlámalovi," dodal Vojtěch Kmošek.

Do budoucna chystá Spolek archaických nadšenců na každý každý měsíc jednu akci. První se uskuteční v srpnu, a to na téma přírodního barvení textilních materiálů. „Představíme také práci s keramikou a její vypalování. Ukážeme, jak se barví vlna, její plstění a spřádání. Nebude chybět ani tkaní na stavu a také předvedeme práci se lnem," dodává Lenka Kmošková.

Kurz řezbářství

Ve světnici se uskuteční dva druhy akcí. Jednak půjde o semináře, kde zasvětí zájemce do různých řemesel. Ale také spolek počítá s akcemi, kdy se sejde parta lidí třeba u draní peří nebo u práce na kolovratu. „Mezitím plánujeme i přednášky o historii, promítání filmů. Na zimu chystáme tvorbu adventních věnců a vazeb nebo výrobu postaviček z kukuřičného šustí. Nejvíce náročná bude asi řezbářská dílna s místním řezbářem Františkem Malým. Během dvou víkendů naučí zájemce základy řezbářství," říká Lenka Kmošková.

Slavnostní otevření světnice se uskuteční v neděli v 16 hodin. Dům se nachází přes silnici naproti kostelu svatého Mikuláše.

Spolek archaických nadšenců má v současné době osm členů. Noví zájemci ale mají zatím smůlu, spolek totiž nikoho nepřijímá. Lidé se ale mohou k akcím připojit a různě „nadšencům" pomáhat.

SVĚTNICI vybavili Kmoškovi nábytkem ze začátku minulého století. Jde o restaurované kousky, ale třeba kachlová kamna si nechali vyrobit nová podle těch starých původních.

Historie domu č.p. 8 v Sebranicích

Rodina Kmoškova se domnívá, že historie domu, tudíž i sklepení, je spjata se vznikem vsi Sebranice. První písemná zmínka o Sebranicích je z roku 1347, kdy Sebranice připadají litomyšlskému biskupství. Kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v roce 1350, byl malý, jednoloďový. Nynější presbytář a sakristie pochází z doby kolem roku 1400. Vesnice Sebranice stála na stezkách spojující Litomyšl, Poličku, Hlinsko, Moravu. Obchodníci kteří putovali po stezkách se svými náklady, se na nocleh zastavovali v hospodách. Jednou takovou mohl a být i ta naše v č.p. 8.

Pamětníci uvádějí, že kam až jejich paměť sahá, byla v tomto domě hospoda a obchod. Zájezdní hostinec mohl být na tomto místě vystavěn již v době výstavby kostela. Poloha u křižovatek cest tomu napovídá. Sklepení, které je umístěno částečně pod úrovní terénu a má pouze jeden východ, mohlo sloužit jako sklad zboží. Obchodníci se uložením svého zboží do nepřístupných ploch bránili proti krádeži. Velká místnost o rozměrech 4,50x4,60 metrů má ve výšce čtyři metry nad zemí otvory pro dřevěné trámy. Z toho lze usuzovat, že stavba měla pokračovat ještě do větší výšky. Proč ale v obyčejné vsi stavěli tak vysokou místnost? Pokud se podíváme na osazení do terénu, zjistili jsme, že z tohoto místa je výhled do tří světových stran, na severovýchod, jih a západ. V těchto místech jsou údolí Jalového potoka. Tato rozestavěná místnost měla sloužit zřejmě jako strážní věž na dopravní stezce. V současnosti je věž ve výšce 4,7 metru zakryta klenbou z cihel a je nad ní obytná místnost. Při pátrání po historii domu jsme nalezli dokumenty od roku 1873 až do současnosti. Na překladu na dveřích je ovšem patrný letopočet 1793.

Vojtěch Kmošek