Podle Miloslava Štrycha, vedoucího klubu, si mladí historikové začali připomínat den Závišovy popravy, která se stala 24. srpna 1290, zapálením louče na hlásce hradu Svojanov.

Tam Záviš z Falkenštejna, který pocházel z mocného jihočeského rodu Vítkovců, pobýval se svou ženou Kunhutou. Svojanov se propojí pomocí mobilních telefonů o půlnoci s dalšími místy v republice.

Různou formou si šlechtice připomenou také v klášteře ve Vyšším Brodě, hradech Hluboká, Rožmberku, Landštejnu, Nových Hradech, v Českém Krumlově či Jindřichově Hradci.

POCTA HRADNÍMU PÁNOVI

sobota 21. a neděle 22. srpna, hrad Svojanov

Akce připomene výročí 720 let od popravy tohoto proslulého držitele hradu.

Na oba dny je připraven hlavní program na horním nádvoří hradu: rytířské turnaje, ukázky boje mečem, tesákem a kordem, vývoj chladných, střelných a palných zbraní, Mistr kat a jeho dílna, povídání o Záviši z Falkenštejna, komponovaná šermířská představení.

V rámci doprovodného programu budou probíhat historické hry pro malé i velké, lukostřelnice, hod podkovou, velký peškový turnaj pro děti, tance s hadem a tanec s křídly.

Na páteční a sobotní večer jsou připraveny také noční oživené prohlídky, představující noční život hradu. Jejich začátky jsou v pátek 20. i sobotu 21. srpna od 20 a 21.30 hodin.

Program:
Exkurz do šermírny (ukázky boje mečem, tesákem, kordem – vývoj chladných zbraní) 10 hodin
Na návštěvě u mistra kata (veselé vyprávění na neveselé téma) 11 hodin
Cesta meče (divadelní hra na artušovské téma) 12 hodin
Ukázka palných zbraní (vývoj střelných a palných zbraní) 13 hodin
U mistra popravčího (setkání Záviše a Kunhuty) 14 hodin
Velký peškový turnaj pro děti 15 hodin
O králi Morhomorovi (pohádka nejen pro nejmenší) 16 hodin
Ukázka palných zbraní (vývoj střelných a palných zbraní) 17 hodin