Bylo mně úzko. Propojil jsem si tyto obrázky se zážitkem, kdy učitelka žáků třetí třídy přivedla před hodinou výtvarné výchovy celou třídu k prvňáčkům a ukazovala jim inspiraci obrázků čertů, které měli vystavené na nástěnce. „Vidíte ty barvy? Který se vám líbí nejvíce? A to byli prvňáci, jsem zvědavá na vás, jaké namalujete vy.“ Takovými a podobnými slovy povzbuzovala děti. Je mi úzko.

Zhlížíme se v negativních vzorech. Necháme se fascinovat zlem, strachem, hnijícími ústy, křečovitými škleby, špínou, zoufalstvím, agresí. A tomu všemu učíme děti. Zastavme zlo, které se nám pomalu loudí do poetické tradice svatého Mikuláše. Mohli bychom tuto aktivitu nazvat například: „Stop, čerte!“

Jak hojivě na mne zapůsobila druhá polovina zmiňované galerie fotografií agentury Reuters ze Švýcarska. Tam předchází Příchod Mikuláše průvod lampiónů v podobě mitry – biskupské čepice. Taková pestrost, ta kreativita. „Do tmy zazářilo světlo.“ Nádherný adventní motiv. Lidé dobré vůle, zastavte hnus a podpořte krásu!

PETR ŠABAKA, vojenský kaplan z Moravské Třebové