Po knize Literární toulky po Svitavsku, která získala cenu v oblasti literatury faktu, vydal ředitel gymnázia a obchodní akademie Milan Báča další dílo. Slovník spisovatelů Svitavska přináší na 222 stranách přehled osobností literatury, které jsou spjaté se svitavským okresem. Slovník zmiňuje také některé autory literárně zaměřených učebnic, čítanek či metodických příruček

„Region zahrnuje historické území Hřebečsko, které bylo až do roku 1945 obýváno převážně Němci, proto věnuje slovník pozornost také německy píšícím autorům, kteří v tomto regionu tvořili nebo odtud pocházeli,“ vysvětlil Báča.

Slavnostní křest se uskuteční v pondělí od 18 hodin ve svitavském městském muzeu. Knihu pokřtí svitavský historik Radoslav Fikejz a starosta David Šimek. Vystoupí písničkářka Pavla Boučková.