Latinské slovo advent znamená příchod. První neděle adventní je zároveň začátkem nového křesťanského roku. Namísto advent bychom mohli toto období nazývat dobou čekání na příchod Ježíše Krista. Z Bible známe starý izraelský národ, který několik tisíc let čekal na příchod spasitele a zachránce. Tento národ zažíval spory, nepokoje a zkázu. Často se cítil slabý a bezmocný. Izraelci pochybovali, naříkali, plakali. „Kde je náš zachránce?“ ptali se. Přes všechnu radost z narození Krista víme, že ještě pořád je na světě nouze a bezpráví, které mnohé utiskuje. V adventu myslíme také na to, že Ježíš znovu přijde a všechny křivdy napraví.

K adventu patří fialová barva, která je barvou obrácení, touhy po světle a radosti. Kněz v této době nosí bohoslužebná roucha fialové barvy. Také svíce na adventním věnci jsou fialové. Advent končí na Štědrý den, kdy začíná doba vánoční. Přeji všem radost z čekání na slavnost Božího narození. Kéž tato doba probouzí v nás touhu ve skrytosti nastoupit nový vztah k Bohu a svým bližním.

PAVEL MICHUT, farář z Březové nad Svitavou