Erby majitelů moravskotřebovského panství s letošní sezonou nově instalovalo vedení kulturních služeb v průjezdu renesančního zámku, klenotu historických památek nejen našeho regionu.  „Zámek v Moravské Třebové je sídlem zbudovaným mezi prvními v českých zemích v raně renesančním slohu, jehož ústřední znaky s sebou v patnáctém století přinesli do tehdejší Třebové italští architekti. Návštěvník zámku se tak ještě před samotnou prohlídkou expozic seznámí s rodovými znaky šlechticů, kteří drželi panství a zámek samotný. Nejvýznamnějšími z nich byli páni z Boskovic, Ladislav Velen ze Žerotína nebo rod Lichtenštejnů," uvedla Dagmar Zouharová, mluvčí Moravské Třebové.

Expozice současného zámku se  historií  rodu a dějinami  města zaobírají pouze částečně. Tématu je věnována trvalá výstava Poklady Moravské Třebové zaměřená právě na renesanční období vlády Ladislava Velena ze Žerotína, kdy se městu přezdívalo Moravské Athény.

(dz)