Rudolf Pfersmann von Eichthal pocházel ze Třebové

Rakouský spisovatel Rudolf Pfersmann von Eichthal pocházel z Moravské Třebové.

Rudolf Pfersmann von Eichthal se narodil 18. března 1877 v Moravské Třebové v domě č. p. 114 na náměstí v rodině plukovníka rakouské armády. Mladý Rudolf se měl stát důstojníkem. Navštěvoval vojenskou školu v Eisenstadtu u Vídně (dodnes ve městě nese jedna z ulic jeho jméno) a c. k. Tereziánskou vojenskou akademii ve Vídni-Neustadtu. Školu absolvoval v roce 1898 jako poručník, nastoupil k 25. pěšímu pluku, po absolvování válečné školy ve Vídni byl přidělen do generálního štábu. Během první světové války byl jmenován náčelníkem štábu divize. Bojoval na frontách v Jižním Tyrolsku, v Itálii, Rusku a na Balkáně.

close zoom_in Po válce se z vojáka stává umělec. Nejdříve, v roce 1920, se stal trumpetistou ve vídeňském Burgtheatru a ve Státní opeře, od roku 1928 se věnoval spisovatelské profesi vychází mu historický román Der Kreuzberg (Křížový vrch), který se opíral o jednu z moravskotřebovských pověstí.

Do rodného moravskotřebovského regionu zasadil Rudolf von Eichthal (pod tímto zkráceným jménem publikoval) ještě některá svá díla, např. román Die Burg Durana (Hrad Durana“) nebo povídky Lang, lang ist's her… (Dávno, dávno je tomu…). Vztah von Eichtala k rodné Moravské Třebové byl silný, se svým rodištěm byl do své smrti v písemném kontaktu, ve svém bytě dokonce v jedné místnosti (Trübauerzimmer) soustředil vše, co mu rodiště a dětství připomínalo.

Do literatury se zapsal především jako oblíbený autor milostných close zoom_in romantických novel a románů ze staré c. k. armády, např. Die goldene Spange, Das Ehrenwort, Der göttliche Funke, Mitzike, Die Patin, Der Marschallstab apod. V rakouské armádě svým dílem oceňoval zejména čest, odvahu, statečnost a oddanost vojáků trůnu, tedy přesný opak toho, jak armádu zobrazoval český spisovatel Jaroslav Hašek. Ačkoliv získal za své literární dílo řadu ocenění, žádná z knih von Eichthala nebyla dosud přeložena do češtiny.

Rudolf Pfersmann von Eichthal zemřel 14. srpna 1974 ve Vídni a byl pohřben na centrálním hřbitově ve Vídni. Jeho životem a dílem se v posledních letech zabývá moravskotřebovské muzeum (I. Kuncová: Schriftsteller und Mährisch Trübau Spisovatelé a Moravská Třebová, 1999). Heslo von Eichthal se objevuje také v 67. svazku Vlastivědy moravské, který je věnován Moravskotřebovsku a Svitavsku, 2002.

MILAN BÁČA