V roce 1781 císař Josef II. vydává tzv. Toleranční patent, kterým byla tolerována, i když s omezením, svoboda vyznání. Toleranční patent také otevřel cestu k veřejnému přiznání do té doby zakázaných knih a svobodnější tvorbu knih nových.

K nejrozšířenějším a velmi oblíbeným knihám mezi venkovským lidem v této době patřily psané a pestře zdobené modlitební knížky a také zpěvníky.

První učitel

Jedním z těch, kterým se otevřela možnost zpěvníky vytvářet, patřil Matěj Břeň (Mřeň) zvaný Matějíček z Širokého Dolu u Poličky. Původní podoba příjmení Mřeň byla používána přibližně do poloviny 18. století, na jeho konci je již používáno pouze příjmení Břeň. Evangelík Matěj Břeň se narodil v roce 1764 v Širokém Dole č. 51. Pocházel ze starousedlé rodiny Mřeňů. Původně rolník patřil později k prvním učitelům v Širokém Dole. Pro výuku nebylo vyhrazeno určité místo, do roku 1832, kdy v Širokém Dole vznikla škola, se vyučovalo po chalupách, často bez povolení. Tak tomu bylo i v případě původních učitelů Josefa Váni či Matěje Břeně, který bez povolení vrchnosti vyučoval zejména nekatolické děti ve vlastním stavení č. 78. Tento Břeňův dům, kde žil s manželkou Kateřinou a dětmi, již dnes neexistuje. Jednalo se pravděpodobně o dřevěnou chalupu stojící u silnice na kopec severně od dnešního domu č. 32. Kolem roku 1820 byl Matěj Břeň udán u sebranického faráře, že kazí katolickou mládež, byl odveden drábem do litomyšlského zámku a tam v železech uvězněn. Matěj Břeň zemřel 28. července 1828 ve věku 63 let na sešlost.

Matěj Břeň nebyl jen schopným učitelem, vychovatelem. Byl také nadaným hudebníkem, výtvarníkem, písmákem a precizním uživatelem písma. V Širokém Dole a v okolí byly uchovávány modlitby a zpěvníky, které Břeň vytvářel, přepisoval a koloroval. Často jimi obdarovával přátele. Skladby vynikaly původností, poetickým cítěním, slohovým propracováním a svěží barvitostí.

Již roku 1782 vytvořil zpěvník, pečlivě psaný tiskovým švabachem na sedmašedesáti stranách. Vytvořil ho jako součást tištěného žaltáře. Další Břeňův zpěvník pochází z roku 1800 a má 180 stránek. Obsahuje písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, pohřební, písně pro čas sucha, bouře apod. Text kancionálu byl bohatě vyzdoben dvaaosmdesáti iniciálami.

Nejvzácnější

Nejvýznamnějším Břeňovým dílem je Pokojíček duchovní: líbezně kvetoucí v zahradě milosti Boží. Kdežto se nalézají vonné modlitby ke cti a chvále Nejsvětější Trojice svaté. Psáno v Širokém Dole u Matěje Břeně. E. 1818. Tato kniha modliteb má dvě stě třicet šest stránek a šedesát iniciál. Břeňova díla patří k nejvzácnějším památkám tohoto druhu ve východních Čechách. Řadu obdobných zpěvníků a modliteb ze stejné doby i z regionu (Sebranice, Poříčí, Horní a Dolní Újezd, Trstěnice apod.) má ve svých sbírkách také Regionální muzeum v Litomyšli.

MILAN BÁČA