Nepatří mezi ně jen svatebčané, účastníci oddávání ve slavnostním sále, jenž byl před několika lety určen jako druhé oficiální místo vysokomýtského městského úřadu (po vysokomýtské radnici) pro tyto obřady.

V „Malé galerii zámecké kavárny“ vystřídala expozici „5. výtvarné Nové Hrady“, kterou do konce června tvořila díla několika vysokomýtských výtvarníků, zcela jiná výstava. Exponáty ztvárnila Renata Edlmanová, členka „Klubu patchworkářek Litomyšl“, jež vystavuje vlastní tvorbu jako doklad své šikovnosti a nápadů do 29. srpna. Zvláštností zámku je do konce září každodenní provádění, tedy i v pondělí, což je dosti nezvyklé v českých končinách. Otevřeno je denně od 10 do šestnácti hodin: poslední výprava se vydává do zámku právě o čtvrté odpolední. Prohlídka trvá do padesáti minut, součástí je mj. expozice umění nábytku provenience střední Evropy v průběhu staletí a hlavní rokokový sál patřící k největším skvostům nenápadného objektu.

Samostatnou kuriozitou je „První české muzeum cyklistiky“ v několika poschodích opraveného barokního špejcharu za zámeckou budovou, rovněž denně otevřené. V minulých dnech se muselo vcházet od návsi do aleje (mezi dvěma rybníčky) k zámku opatrně: prořezávaly se tady koruny stromů. Pokud sjíždí turista do údolí Nových Hradů od Litomyšle a Chotovic, uvidí na pravé straně před zámkem rozlehlý výběh farmy s jeleny a daňky.

(jko)