S pomocí paní učitelky Petry Andresové jej vydáváme každý měsíc a máme stále více čtenářů, ale i pomocníků do našeho redakčního týmu. V časopisu přinášíme informace o dění ve škole - různé akce, exkurze, adaptační a výměnné pobyty, projektové dny. Blíže se seznamujeme s našimi učiteli nechybí tu ani kvízy, hádanky a legrácky. O náš časopis mají zájem i malí prvňáčci, kteří sice ještě neumí číst, ale my na ně myslíme a v každém čísle pro ně něco zajímavého připravíme.

Celý náš tým by se rád podělil o některé příspěvky se širší veřejností.

Za redakční tým

HANKA KÖSSLEROVÁ

Paralympiáda na vlastní kůži aneb Test pro školáky

close zoom_in V listopadu vrcholil na naší škole evropský projekt Moderní formy projektového vyučování na základních školách ve Svitavách. Závěrečný projektový den s názvem Sportování zdravotně postižených školní paralympiáda si pro žáky 5. a 6. třídy připravil pan učitel Michal Luňáček. Cílem projektu bylo dát žákům možnost, v duchu motta paralympijského hnutí “Spirit in Motion“ (Duch v pohybu nebo také Zážitek z pohybu) prožít na vlastní kůži radosti, ale i strasti spojené se sportováním a prožíváním vlastního těla, jaké pociťují zdravotně postižení sportovci, a tím napomoci k porozumění specifickým potřebám těchto osob. V rámci projektu se žáci seznámili také s historií paralympijského hnutí, jednotlivými paralympijskými sporty a jejich odlišnostmi od tradičních sportů. Dne 25. listopadu uspořádala naše škola neobvyklý projekt - Paralympiáda. Jde o soutěžení v různých sportech, jako je třeba olympiáda až na to, že zde startují sportovci s různým zdravotním postižením. Se spolužáky 5. a 6. tříd jsme si během tohoto projektu vyzkoušeli, jaké to je hrát přehazovanou vsedě, florbal, basketbal na vozíčku nebo plavat jako nevidomý člověk apod. Na závěr jsme si vyměnili postřehy a zkušenosti, jak to asi na paralympiádě chodí a jak to mají postižení oproti zdravým těžké.

Bylo to pro nás určitě nejen zábavné, ale hlavně velmi poučné a věřím, že ti, kteří se soutěží zúčastnili, se na zdravotně postižené budou dívat jinak a třeba jim budou i nápomocni.

DENISA NOVÁKOVÁ, 6.třída

ZŠ Sokolovská Svitavy