Knihovnice pozvaly do svých prostor budoucí čtenáře. Přečetly jim pohádku a hravou formou je seznámily s řazením knížek v dětském oddělení. Gábince Hauptové, nejmladší registrované návštěvnici svitavské knihovny, jsou dva roky. Včera přišla s kamarády z Mateřského centra Krůček. (syh)