Již pošesté se tu koná třídenní přehlídka venkovských divadelních souborů. Akci v Lidovém domě v Brněnci Moravské Chrastové podporuje i ministerstvo kultury. Ochotníci sehrají pohádky pro děti i černou nebo erotickou komedii. Publiku se představí umělci z Městečka Trnávky, Březové nad Svitavou, Chvaletic nebo Heřmanova Městce.

Přehlídka začíná v pátek v deset hodin a končí v neděli ve 14 hodin vyhlášením výsledků.

D I V A D E L N Í S O U B O R
EDUARDA VOJANA BRNĚNEC
A
K R A J S K Á K N I H O V N A V P A R D U B I C Í CH
ODDĚLENÍ KULTURNÍCH SLUŽEB

pořádají

6. ročník Krajské přehlídky venkovských divadelních souborů v Pardubickém kraji

Sněhový Brněnec 2009

ve dnech 24. - 26. 4. 2009 v Lidovém domě v Brněnci - Moravské Chrastové. Licenční postupová přehlídka na KDP 2009 ve Vysokém nad Jizerou probíhá za finanční podpory MK ČR a Pardubického kraje.

Generální sponzor: MO Partner a.s. Olomouc

Mediální partneři:
Český rozhlas Pardubice, ESO - regionální noviny Svitavy, Deníky Bohemia - Svitavský deník

Vstupné jednotné na všechna představení 60,- Kč, abonentní 200,- Kč.
Předprodej v drogerii MAMBO Mor. Chrastová od 6.4. 2009 (tel. 461 523 185)

Uvítáme hromadné objednávky vstupenek pro obce, spolky a organizace (kontakt Pavlasová M. - 739 469 451, e-mail: pavlasova.milada@centrum.cz)
Internetové stránky: ochotnici.brnenec.cz
Práva k provozování těchto děl zastupuje DILIA Praha.
Změna programu vyhrazena.