15. dubnaPOLIČKA – Centrum Bohuslava Martinů – hudební sál
Best of Martinů  19 hodin
Komponovaný pořad k zahájení Roku české hudby v Poličce.

Tato podivná náhoda dala vzniknout tradici Roků české hudby jako příležitosti k intenzivní propagaci české hudby doma i v zahraničí. Protože k této dlouhé řadě osobností s alespoň půlkulatým výročím patří i Bohuslav Martinů (55 let od úmrtí), je přirozené, že se do bohatého programu zaštítěného Ministerstvem kultury České republiky zapojilo i jeho rodné město.Bohuslav Martinů.

Podtitulem letošního čtyřkového roku je „tvořivost a spolupráce". To jsou dvě mota, která udala směr i společnému celoročnímu počínání v Poličce. Tvořivá a nápaditá by měla být především dramaturgie kulturního programu tak, aby kromě tradičních akcí nabídla i něco, co tu běžně nevídáme. A nebo taky to, co už dlouho plánujeme, ale potřebovali jsme konečný impulz k tomu, abychom to uskutečnili. Vzájemná spolupráce se pak promítá jak do koordinace kalendáře akcí, tak do společné propagace. Do projektu se zapojily například tyto organizace:  Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, spolek Náš Martinů, poličská pobočka Společnosti Bohuslava Martinů, Tylův dům, Gymnázium Polička nebo Divadelní klub.

Rok české hudby 2014 v Poličce startuje z mnoha důvodů až v dubnu, nicméně věříme, že o to lepší program nabídne. Kromě speciálních pořadů se k němu budou tematicky vztahovat i některé tradiční festivaly, jako je Čas pro neobyčejné zážitky, Martinů fest, hudební přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů nebo hudebně laděné Poličské kulturní léto. Jakýmsi předskokanem celého programu byl už březnový koncert Dua Brikcius, který pořádal spolek Náš Martinů. Nevšední lahodný souzvuk dvou violoncell nás tak příjemně naladil na poctivou porci české hudby, která nás v průběhu celého roku čeká. 

ALENA JANDLOVÁ