Pro Východočechy je jistě zajímavé, že tam jsou umístěny i stavby z našeho regionu, a to kovárna ze Starého Bydžova, rychta z Bradlecké Lhoty či polygonální stodola z Podkrkonoší. Kouřimské muzeum v přírodě je totiž jediné v České republice, které shromažďuje památky lidového stavitelství z celých Čech. Tento skanzen navíc často poskytuje své prostory filmařům. Objevil se například v pohádkách Nesmrtelná teta, Jak si zasloužit princeznu a Peklo s princeznou.

Období nastupujícího jara je neodmyslitelně spojeno s velikonočními svátky. Ke kouřimskému skanzenu patří již čtrnáct let velikonoční výstava a samozřejmě také i národopisné pořady.

Na sobotu 11. dubna je připraveno „Chození s Jidášem“. Je to zvyk známý hlavně z Polabí, obzvlášť z Nymburska. Dříve šlo o průvody chlapců, z nichž jedna skupinka představovala Židy, druhá, složená z menších hochů, malé koledníky v dívčích šatech. Uprostřed těchto dvou bizarních skupinek chodila postava Jidáše, apoštola, který zradil Ježíše, a dva andělé. Průvod obcházel jednotlivé chalupy ve vsi a koledoval.

V neděli 12. dubna se koná program s názvem „Před pomlázkou“. Na straně jedné kluci s proutky, na straně druhé vřískající, upletenou žílou vyplácená děvčata. A to vše za doprovodu lidové muziky. Po oba dny se koná velikonoční jarmark. Začátek je vždy v 10 hodin a konec v 16 hodin.

Zároveň si ve skanzenu již nyní můžete prohlédnout výstavu „Panímámě lívanec, pantátovi mazanec, pacholkovi pár vajec a děvečce šupanec“, která byla zahájena 17. března. „Název jsme si letos vybrali z jedné velikonoční koledy, kterou kluci odříkávali při pomlázce,“ vysvětlují pracovníci skanzenu.
Výstava, která potrvá do 19. dubna, je věnována hlavním jarním svátkům. V jednotlivých objektech skanzenu se návštěvníci seznámí s celým velikonočním cyklem - od Popeleční středy až po velikonoční pondělí. Poznají typickou výzdobu interiérů, velikonoční zvyky a obyčeje, tradiční sváteční stravu, kraslice a mnoho dalšího.

V tomto období je skanzen otevřen v úterý až v pátek od 9 do 13 hodin, v sobotu, neděli a o Velikonočním pondělí od 10 do 16 hodin. (zr)