Veřejnosti se otevřou všechny kostely v Litomyšli. Program zahájíme v osmnáct hodin v Novém kostele ekumenickou bohoslužbou. V kostele Československé církve husitské na Toulovcově náměstí se uskuteční po krátké modlitbě seznámení s historií církví, vystoupí Sbor paní a dívek a bude probíhat čtení pro potěchu duše. V modlitebně tohoto kostela je instalována výstava prací a grafik Vladimíra Vícha a fotografie Milana Dvořáka. Po celou dobu bude Sbor paní a dívek v hostinském pokoji Magdaleny Dobromily Rettigové nabízet koláčky a recepty na dobroty věhlasné kuchařky. V Novém kostele Církve bratrské se po vstupní bohoslužbě koná s Václavem Ciglerem, umělcem, a realizátorem skleněného kříže Janem Frydrychem povídání pod skleněným křížem. Půjde o povídání o realizaci unikátního kříže.  Václav  Cigler si kvůli naší akci dokonce zrušil operaci a přijede speciálně k nám, čehož si velmi vážíme. Po přednášce se uskuteční malování s Václavem Ciglerem. V Novém kostele budou velké role papíru, lidé si vyzkouší  malovat litomyšlské kostely, a to vše pod dohledem Václava Ciglera. Pomohou mu i další umělci. Je to výjimečná příležitost. Současně promítneme na hlavní čelo modlitebny snímky z realizace skleněného kříže, které pořídil fotograf Milan Jaroš. V kostele Povýšení svatého Kříže připravuje římskokatolická církev od půl sedmé večer úvodní slovo  kněze Františka Beneše, které  bude spojené s historií kostela. Promítnou od dvaceti hodin film Žena za padesát ovcí. Zahraje mládežnická skupina a varhaník Petr Jiříček. Lidé  zhlédnou snímky z doby opravy kostela Povýšení svatého Kříže. Podívají se na kostelní věž nebo se zúčastní přepisování evangelia svatého Marka, prohlédnou si liturgická roucha, barokní i dnešní, a další předměty. Evangelická církev na Lánech zve na černošské spirituály. Zveme širokou veřejnost, duše bude uspokojena po stránce duchovní, umělecké, výtvarné i hudební.

DANIEL  SMETANA, kazatel Církve  bratrské v Litomyšli

NOC KOSTELŮ 2012 VE SVITAVSKÉM OKRESE

pátek 1. června

Korouhev

kostel sv. Petra a Pavla
Zvonění zvonů  18 hodin
Program pro děti 18 – 18.30 hodin
Liturgické barvy a liturgický rok (P. Stanislav Tomšíček) 18.30 – 19.15 hodin
1. komentovaná prohlídka interiéru kostela 19.15 – 19.45 hodin
Chvilka pro varhany (možnost individuální prohlídky kostela bez výkladu) 19.45 – 20 hodin
1. komentovaná prohlídka venkovního areálu (kostnice, zvonice) Čtení ze Starého a Nového zákona (v kostele) 20 – 20.45 hodin
O dřevořezání s Františkem Malým ml. (přednáška autora soch evangelistů na kazatelně) 20.45 – 21 hodin
Věda a víra 21 – 21.15 hodin
2. komentovaná prohlídka interiéru kostela 21.15 – 21.45 hodin
Čtení z Písma při svíčkách Rozjímání při svíčkách 21.45 – 22 hodin
Zakončení 22 hodin
Během celé Noci kostelů bude možnost samostatně si prohlédnout kostel, kostnici nebo si vylézt na zvonici.

Litomyšl

Nový kostel Církve bratrské
Ekumenické zahájení Noci kostelů  18 – 18.20 hodin
Slovo k zamyšlení, modlitba, hudba k poslechu.
Otevřená noc v Novém kostele  18.20 – 22.45 hodin
Prostory Nového kostela jsou otevřeny návštěvníkům k prohlídce, ale také ke ztišení a rozhovorům.
Povídání pod skleněným křížem  18.30 – 19.30 hodin
Povídání s Václavem Ciglerem (autorem kříže) a Janem Frydrychem (zpracovatelem).
Kreslení pod skleněným křížem 19.30 – 21 hodin
Kreslení pod odborným vedením pana Václava Ciglera a dalších umělců.
Komentovaná prohlídka 21 – 21.20 hodin
Komentovaná prohlídka 22 – 22.20 hodin
Zavírání Nového kostela 22.45 – 23 hodin
Krátké zamyšlení a modlitba na dobrou noc.

kostel Povýšení svatého Kříže
Zahájení – úvodní slovo otce Františka Beneše, historie kostela  18.30 hodin
dětská scholička   18.50 hodin
komentované prohlídky kostela 19.20 – 21 hodin
Výklad obrazu Živé pašije 19.40 – 22 hodin
Film – „Žena za padesát ovcí" 20 hodin
V časových prodlevách bude hrát k poslechu mládežnická schola Litomyšl a varhaník Petr Jiříček. Během celého programu bude možné zhlédnout fotografie z dob oprav Povýšení sv. Kříže, prohlédnout si kostelní věž, zúčastnit se přepisování evangelia sv. Marka, prohlédnout si liturgická roucha a liturgické předměty.

kostel Rozeslání svatých apoštolů 18.30 – 22.30 hodin
Kostel bude po celou dobu otevřen.

kostel Českobratrské církve evangelické
19 – 20.30 hodin
Černošské spirituály – tajný jazyk Podzemní železnice.

Moravská Třebová

kostel sv. Josefa
Komentovaná prohlídka 19, 20, 21 a 22 hodin
Po stopách  19 – 23 hodin
Netradiční průvodce po zákoutích kostela
Modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby ⋌22.45 – 23 hodin

Polička

kostel sv. Jakuba
Mše svatá 18 hodin
Hudba během církevního roku (liturgický zpěv od adventu do adventu)  18.45 hodin
Komentovaná prohlídka (provede vás děkan Hron z Lichtenberku)  19.15 hodin
Program pro děti aneb všimni si a vyzkoušej.
Proč se co v kostele nosí a jaká je „móda"?
Varhanní koncert prof. Václava Uhlíře (v rámci oslav 20. výročí Charity)  20.30 hodin
Komentovaná prohlídka (provede vás děkan Hron z Lichtenberku)  21.30 hodin
Proč se co v kostele nosí a jaká je „móda"?
Varhany jak je neznáte
Možnost osobního rozhovoru s knězem
Meditační hudba  22.45 hodin
Slůvko na dobrou noc a požehnání  23 hodin

Rozhraní

kostel Povýšení sv. Kříže
Pro děti a rodiče 18 – 18 hodin
Tvořivá dílnička, písničky nejen pro děti
Netradiční mše svatá 18 – 19 hodin
Mše s výkladem a kytarovým doprovodem.
Historie kostela a farnosti 19 – 19.30 hodin
Vydejte se s námi do minulosti…
Malý koncert duchovní hudby 19.30 – 20 hodin
Interiér kostela, včera i dnes 20 – 20.30 hodin
Co bylo a už není, co je a bude…
Pojď ke mně blíž 20.30 – 21 hodin
Rytmické písně s kytarou
Nebe na zemi 21 – 21.30 hodin
Malý dramatický příběh.
Než půjdeme spát 21.30 – 22 hodin
Ztišení, adorace při svíčkách.

Sádek

kostel Nejsvětější Trojice
zahájení – zvonění zvonů 19 hodin
varhanní hudba  19.10 hodin
komentovaná prohlídka 19.50 hodin
Liturgické barvy a liturgický rok 20.10 hodin
historie zvonů 20.30 hodin
mše svatá při svíčkách zpěvy z Taize 21 hodin

Svitavy

kostel Navštívení Panny Marie
Mše svatá 18 – 19 hodin
Mši bude slavit P. Václav Dolák, svitavský děkan.
Svitavský Quasimodo 19 – 21 hodin
Vyzkoušejte jaké to je, zvonit na opravdový zvon.
Kněz – ptejte se… 19 – 22 hodin
Trápí nebo zajímá vás něco – otec Václav Dolák se s vámi klidně pomodlí nebo vysvětlí to, co vás zajímá.
Rok biřmování 19.30 – 21 hodin
Výklad a výstava týkající se svátosti biřmování ve Svitavské farnosti.
Kompletář a požehnání 21.50 – 22 hodin
Modlitba s požehnáním a zakončení Noci kostelů 2012. Během modlitby budou Bohu předneseny vaše chvály, díky a prosby.

kostel sv. Jiljí
Příběhy kostela sv. Jiljí 19 – 19.30 hodin
Starobylé dveře kostela vám otevře historický klub Záviš při svitavském muzeu, aby vám povyprávěl některé z jeho pohnutých příběhů.
Po stopách misionářů 19.30 – 19.50 hodin
Program pro děti, který pořádá Misijní klubko Svitavy.
Prezentace činnosti Charity Svitavy  19.50 – 20 hodin
Prezentace činnosti Charity Svitavy – sociální služby, humanitární a pastorační činnost, koordinace Tříkrálové sbírky.
Varhanní baroko 20 – 21 hodin
Seznamte se s barokními varhanami a okuste, jak to 'šlape' při hře.
RAKOS  21 – 21.30 hodin
Koncert při svíčkách.
Čtení k zamyšlení 21.30 – 21.50 hodin
Meditativní texty přednese  Jana Mandlová.