Se svými inscenacemi v posledních letech navštívili celou řadu měst a obcí, kde sklízeli zasloužený potlesk. Dobře se také projevila dlouholetá spolupráce s profesionálními divadelníky z Brna. Tito souboru pomáhají zejména ve výběru žánrů, s režií, scénou a v dalších oblastech. Obvykle je také jako diváci vídáváme na brněneckých premiérách a dalších akcích. Tito patroni jako pan Jan Heger-Kučera, František Lešovský nebo herec Zdeněk Junák souboru ochotně pomáhají.Nastudování dobré a úspěšné divadelní hry představuje kus perné a dlouhotrvající práce, zkoušek a zejména časové náročnosti. Výsledkem však potom bývá úspěch u diváků a zájem o reprízy v dalších místech.

Tato práce je však dlouhodobá, neobejde se bez trpělivosti a lásky k amatérskému divadlu. Proto také část mladých brněneckých ochotníků se svým způsobem pustila na vlastní pěst do jistého experimentu, jehož výsledky jsou vidět v kratší době. Za pomoci úzkého kruhu přátel se dva hlavní aktéři Kristýna Pavlasová a Dušan Blažka pokusili v sobotu 22. března 2014 v Lidovém domě  o trochu neobvyklý až  riskantní projekt. Autorsky si připravili kulturně zábavný a soutěžní večer. Jeho hlavním tématem byl populární televizní Večerníček. Jak sami autoři v úvodu večera uvedli, pokusili se o určitý experiment, bez záruky dobré odezvy u diváků. To, že se diváci do celého večera dobře zapojili bylo docela dobrou známkou úspěšnosti. Proto autorům a protagonistům také patří poděkování za jejich aktivitu. Možná tímto třeba někteří diváci ztratí ostych,objeví v sobě talent a tím i zájem o ochotnické divadlo. Průvodci večera  vtipným a bezprostředním způsobem využili svoje divadelní zkušenosti k pobavení diváků. Zda se tento experiment uplatní v dalším pokračování, to vše ukáže další čas. Přesto již nyní je potřeba mladým experimentátorům vyslovit poděkování zejména za to, že do toho šli s osobní odvahou a dokázali vyvolat úsměvy a zájem diváků.

Staněk Jaromír