Václav Škeřík se rozhodl, že zvyk oživí. A podařilo se mu to. V sobotu se sešly maškary u místní hospody a vyrazily na obchůzku po vsi. Akce vyvrcholila zabijačkovými hody a večerní taneční zábavou.

Strakovští tak navázali na tradici, která skončila před šedesáti lety. „Chci, aby se v obci něco dělo také v zimním období. Proto jsem se rozhodl zorganizovat masopust, jako se děje i v jiných vesnicích,“ řekl Václav Škeřík. Na průvody z minulého století si pamatuje Antonín Tauer, i když byl tehdy malý kluk. „Masopustní průvod chodil ve Strakově dům od domu. Maškary doprovázeli koně se saněmi, na kterých byla velká bouda s klikou. Kdo chtěl, zatočil s ní. Uvnitř byl muzikant, který hrál. Jak popíjel slivovici, hrál stále více falešně. Hospodyně nabízely koblihy a večer se tancovalo na zábavě,“ vzpomínal Antonín Tauer, kronikář Strakova u Litomyšle.

Maškary požádaly podle tradice starostu o povolení k obchůzce. Jan Janypka se dostavil v převleku za černocha. Poté vyrazil s maškarami v průvodu, který obešel část obce. Ještě než lidé zasedli ke stolu se zabijačkovými pochoutkami, zatancovali si před hospodou za doprovodu dechovky.

I když se jednalo o první ročník obnoveného masopustu, lidé se sešli v hojném počtu. „Chci masopustní průvod dělat každý rok, aby tady vznikla nová tradice. Ty v obci sice drží spíše starší lidé, ale třeba se připojí i ti mladší,“ dodal Václav Škeřík. Masopust se o víkendu konal i v Benátkách nebo v Rozstání.