Letos si místní divadelníci připomínají stodevadesáté výročí. Adolf Klein představil v neděli publikaci, která se vývoji ochotnického spolku věnuje. Navíc uplynulo osmdesát let od otevření Tylova domu, který ochotníci sami postavili. Oslavili to premiérou nového nastudování Jiráskovy hry Lucerna. Významné okamžiky ochotnického divadla v Poličce od neděle připomíná pamětní deska umístěná ve vestibulu Tylova domu v Poličce.
Důležitou událostí se pro ochotníky stalo otevření Tylova domu v roce 1929. Dnes je již téměř nepředstavitelné, aby nezisková organizace, jejíž členové byli právě ochotníci, svými silami realizovala takovou stavbu. Ale o tom, že poličští divadelníci jsou dodnes ochotní pro společnou věc investovat nejen svůj um, čas, ale i finanční prostředky, svědčí vybudování divadelního klubu. O tom všem se lidé dočtou v nové knize Adolfa Kleina. „Není to jen historie. To by se z textu stala statistika. Čtenáři se mohou dočíst vzpomínky pamětníků nebo o událostech ze zákulisí. Ale dával jsem pozor, aby se v textu neobjevily věci, které by nebyly doložitelné,“ přiblížil autor Adolf Klein. Jednou z doložitelných událostí byla rovněž premiéra hry Lucerna od Aloise Jiráska při otevření Tylova domu před osmdesáti lety. Na počest této události nastudovali současní ochotníci stejný kus také pro letošní výročí. „Původně jsme uvažovali o jiné hře. Ale nakonec jsme názor změnili a dokonce našli také část původních kulis,“ sdělil jeden z režisérů Zdeněk Trnka.

V neděli 25. října oslava vyvrcholila odhalením pamětní desky a slavnostní divadelní schůzí se speciální režií.