V sobotu 13. února se konala maškarní veselice také v Sebranicích u kapličky. Masopust má ve vesnici letitou tradici, maškary ale už po obci nechodí. Jedním z tradičních prvků sebranického masopustu je „ordinace“. MUDr. Skonal pacientům nasazoval kapačku se slivovicí nebo operoval vředy.