Program Noci kostelů 2012

pátek 1. června

Korouhev

kostel sv. Petra a Pavla

Zvonění zvonů 18 hodin

Program pro děti: 18 - 18.30 hodin

Liturgické barvy a liturgický rok (P. Stanislav Tomšíček) 18.30 - 19.15 hodin

1. komentovaná prohlídka interiéru kostela 19.15 - 19.45 hodin

Chvilka pro varhany (možnost individuální prohlídky kostela bez výkladu) 19.45 - 20 hodin

1. komentovaná prohlídka venkovního areálu (kostnice, zvonice) Čtení ze Starého a Nového zákona (v kostele) 20-  20.45 hodin

O dřevořezání s Františkem Malým ml. (přednáška autora soch evangelistů na kazatelně) 20.45 - 21 hodin

Věda a víra 21 - 21.15 hodin

2. komentovaná prohlídka interiéru kostela 21.15 - 21.45 hodin

Čtení z Písma při svíčkách Rozjímání při svíčkách 21.45 - 22 hodin

Zakončení 22 hodin

Během celé Noci kostelů bude možnost samostatně si prohlédnout kostel, kostnici nebo si vylézt na zvonici.

Litomyšl

Nový kostel Církve bratrské

Ekumenické zahájení Noci kostelů 18 - 18.20 hodin
Slovo k zamyšlení, modlitba, hudba k poslechu.

Otevřená noc v Novém kostele 18.20 - 22.45 hodin

Prostory Nového kostela jsou otevřeny návštěvníkům k prohlídce, ale také ke ztišení a rozhovorům.

Povídání pod skleněným křížem 18.30 - 19.30 hodin

Povídání s Václavem Ciglerem (autorem kříže) a Janem Frydrychem (zpracovatelem).

Kreslení pod skleněným křížem 19.30 - 21 hodin

Kreslení pod odborným vedením pana Václava Ciglera a dalších umělců.

Komentovaná prohlídka 21 - 21.20 hodin

Komentovaná prohlídka 22 - 22.20 hodin

Zavírání Nového kostela 22.45 - 23 hodin

Krátké zamyšlení a modlitba na dobrou noc.

kostel Povýšení svatého Kříže

Zahájení úvodní slovo otce Františka Beneše, historie kostela 18.30 hodin

dětská scholička 18.50 hodin

komentované prohlídky kostela 19.20 - 21 hodin

Výklad obrazu Živé pašije 19.40 - 22 hodin

Film „Žena za padesát ovcí" 20 hodin

V časových prodlevách bude hrát k poslechu mládežnická schola Litomyšl a varhaník Petr Jiříček. Během celého programu bude možné zhlédnout fotografie z dob oprav Povýšení sv. Kříže, prohlédnout si kostelní věž, zúčastnit se přepisování evangelia sv. Marka, prohlédnout si liturgická roucha a liturgické předměty.

kostel Rozeslání svatých apoštolů

18.30 - 22.30 hodin

Kostel bude po celou dobu otevřen.

kostel Českobratrské církve evangelické

19 - 20.30 hodin

Černošské spirituály tajný jazyk Podzemní železnice.

Moravská Třebová

kostel sv. Josefa

Komentovaná prohlídka

19, 20, 21 a 22 hodin

Po stopách 19 - 23 hodin

Netradiční průvodce po zákoutích kostela

Modlitba za město, za všechny, kdo v něm bydlí a za svěřené prosby 22.45 23 hodin

Polička

kostel sv. Jakuba

Mše svatá 18 hodin

Hudba během církevního roku (liturgický zpěv od adventu do adventu) 18.45 hodin

Komentovaná prohlídka (provede vás děkan Hron z Lichtenberku) 19.15 hodin

Program pro děti aneb všimni si a vyzkoušej.

Proč se co v kostele nosí a jaká je „móda"?

Varhanní koncert prof. Václava Uhlíře (v rámci oslav 20. výročí Charity) 20.30 hodin

Komentovaná prohlídka (provede vás děkan Hron z Lichtenberku) 21.30 hodin

Proč se co v kostele nosí a jaká je „móda"?

Varhany jak je neznáte

Možnost osobního rozhovoru s knězem

Meditační hudba 22.45 hodin

Slůvko na dobrou noc a požehnání 23 hodin

Rozhraní

kostel Povýšení sv. Kříže

Pro děti a rodiče 18 hodin

Tvořivá dílnička, písničky nejen pro děti

Netradiční mše svatá 18 - 19 hodin

Mše s výkladem a kytarovým doprovodem.

Historie kostela a farnosti 19 - 19.30 hodin

Vydejte se s námi do minulosti…

Malý koncert duchovní hudby 19.30 - 20 hodin

Interiér kostela, včera i dnes 20 - 20.30 hodin

Co bylo a už není, co je a bude…

Pojď ke mně blíž 20.30 -  21 hodin

Rytmické písně s kytarou

Nebe na zemi 21 - 21.30 hodin

Malý dramatický příběh.

Než půjdeme spát 21.30 - 22 hodin

Ztišení, adorace při svíčkách.

Sádek

kostel Nejsvětější Trojice

zahájení zvonění zvonů 19 hodin

varhanní hudba 19.10 hodin

komentovaná prohlídka 19.50 hodin

Liturgické barvy a liturgický rok 20.10 hodin

historie zvonů 20.30 hodin

mše svatá při svíčkách zpěvy z Taize 21 hodin

Svitavy

kostel Navštívení Panny Marie

Mše svatá 18  -19 hodin

Mši bude slavit P. Václav Dolák, svitavský děkan.

Svitavský Quasimodo 19 - 21 hodin

Vyzkoušejte jaké to je, zvonit na opravdový zvon.

Kněz ptejte se… 19  - 22 hodin

Trápí nebo zajímá vás něco otec Václav Dolák se s vámi klidně pomodlí nebo vysvětlí to, co vás zajímá.

Rok biřmování 19.30 - 21 hodin

Výklad a výstava týkající se svátosti biřmování ve Svitavské farnosti.

Kompletář a požehnání 21.50 - 22 hodin

Modlitba s požehnáním a zakončení Noci kostelů 2012. Během modlitby budou Bohu předneseny vaše chvály, díky a prosby.

kostel sv. Jiljí

Příběhy kostela sv. Jiljí 19 - 19.30 hodin

Starobylé dveře kostela vám otevře historický klub Záviš při svitavském muzeu, aby vám povyprávěl alespoň některé z jeho pohnutých příběhů.

Po stopách misionářů 19.30 - 19.50 hodin

Program pro děti, který pořádá Misijní klubko Svitavy.

Prezentace činnosti Charity Svitavy 19.50 - 20 hodin

Prezentace činnosti Charity Svitavy sociální služby, humanitární a pastorační činnost, koordinace Tříkrálové sbírky, organizace pravidelných kulturních akcí.

Varhanní baroko 20 - 21 hodin

Seznamte se s barokními varhanami a okuste, jak to 'šlape' při hře.

RAKOS 21 - 21.30 hodin

Koncert při svíčkách.

Čtení k zamyšlení 21.30 - 21.50 hodin

Meditativní texty přednese Jana Mandlová.