Díky dlouhodobé kvalitní práci místních sborů Dalibor a Iuventus a také tradičně výborné dramaturgii Festivalu amatérských pěveckých sborů, který existuje už dvacet let, si zde posluchači cestu na sborové koncerty nacházejí.

Nejinak tomu bylo 16. a 17. května, kdy probíhal 11. ročník tohoto mezinárodního festivalu, který se mohl uskutečnit díky finanční podpoře města Svitavy a Pardubického kraje, organizační pomoci Střediska kulturních služeb a především erudované precizní práci Miroslavy Ducháčkové a Věry Burešové, uměleckých ředitelek festivalu. Na dvou festivalových koncertech se představily v roli sbormistryň, organizátorek i hostitelek zahraničních sborů z Německa a Polska, které vedle PS Dalibor a PS Iuventus zazpívaly na pátečním přehlídkovém koncertě ve Fabrice.

Také druhý festivalový den probíhal zde, neboť toto kulturní zařízení nabízí kromě koncertního sálu také odpovídající zázemí, což je pro festival tohoto rozsahu podstatné. V sobotu v odpoledních hodinách probíhaly všechny zkoušky – nejprve sborová, potom instrumentalistů a nakonec generální zkouška všech aktérů koncertu.

Pro tradiční společné vystoupení na Slavnostním koncertě byla vybrána jedna z nejúspěšnějších skladeb 20. století Carmina Burana německého skladatele a pedagoga Carla Orffa. Ten se ve světě proslavil nejen touto kompozicí, ale také tzv. Schulwerkem, do detailů propracovanou metodikou hudební výchovy, která staví na elementárním rytmu. (Také v České republice Orffovské nástroje hojně používáme.) Rytmus mu byl východiskem i cílem také v komponování, což dokládají Carmina Burana (Písně z Bavorska).

Tato rozsáhlá kantáta pro tři sólové hlasy, dětský a smíšený sbor a symfonický orchestr s rozšířenou skupinou bicích nástrojů vznikla díky náhodě, kdy Orff objevil ve Wünsburském antikvariátním katalogu soubor světských antických veršovaných básní, písní a divadelních výstupů pocházejících z 11. – 13. století, jehož název Carmina Burana ho, jak sám uvádí, „přitahoval magickou silou".

Z celkového počtu 254 textů vybral a zhudebnil 24, a tak vzniklo rozsáhlé dílo, které se po své úspěšné premiéře v roce 1937 stalo jednou z nejoblíbenějších kompozic. Dostalo se jí také filmového zpracování a nejznámější část O Fortuna, která celou skladbu rámuje, byla použita v řadě filmů.
Na sborový festival byly Carmina Burana zařazeny podruhé, a to za doprovodu dvou klavírů a bicích nástrojů letos pod vedením brněnského sbormistra Martina Franzeho, který ji se svými dvěma smíšenými sbory Kantiléna a Virtuosi di Mikulov, se sborem Kantila Křtiny (sbormistr Lukáš Sotolář) a s instrumentalisty již dvakrát koncertě provedl, což bylo velkým kladem pro vystoupení ve Svitavách.

Jmenovanou sborovou sestavu posílily Iuventus Svitavy (sbormistryně Věra Burešová) a Dalibor Svitavy (sbormistryně Miroslava Ducháčková), pro který to byla skladba nová, a jejímu nastudování věnoval obdivuhodnou intenzívní práci. V dětském sboru se představil gymnaziální sbor Gaudium (sbormistryně Věra Burešová) a žáci ZUŠ Svitavy ze třídy Michaely Tóthové.

Koncert zahájil starosta města David Šimek, svoji zdravici přednesl prorektor Státní vysoké odborné školy Jana Amose Komenského z polského Lešna a několik fundovaných slov o Carmině Buraně připojila prezidentka festivalu Dana Ludvíčková. Potom už mohutně (navzdory na pódiu nepříliš šťastně postavenému sboru i doprovodných nástrojů) zazněla první část O Fortuna (Ó Štěstěno).

Všechny sbory podaly soustředěný kvalitní výkon, a tak byl výsledek práce spojeného smíšeného sboru výborný. Rytmicky složité celky zvládl i v počtu kolem sto čtyřiceti zpěváků jednotně také díky skvělé práci sbormistra Martina Franzeho na zkouškách i na pódiu.

Dětský sbor si zasloužil obdiv nejen za čistý pěvecký projev, ale také za ukázněné sezení, když na své vystoupení v průběhu skladby čekal. Precizní byla souhra studentů brněnské konzervatoře při hře na bicí nástroje, které připravil a společně s nimi hrál jejich pedagog Tomáš Rolek, a dvou klavíristů, Jany Hlaváčkové a Jiřího Hrubého, kteří podali bezchybný výkon.

Ozdobou koncertu byli sólisté, neboť se ctí obstáli ve svých pěveckých partech, které patří svým hlasovým rozsahem v hudební literatuře k těm nejobtížnějším, tenorista Martin Ptáček, basbarytonista Jiří Miroslav Procházka a především sopranistka Lenka Cafourková-Ďuricová. Provedení skladby Carmina Burana zvedlo početné publikum ze sedadel, to si vynutilo opakování první části, a co není obvyklé, vydrželo tleskat až do odchodu posledního zpěváka z pódia.

Nezbývá než blahopřát městu Svitavy k tak výborné sborové akci a společně s dalšími návštěvníky se těšit na další koncerty sborů a na příští 12. ročník Festivalu amatérských pěveckých sborů v roce 2016.

DANA LUDVÍČKOVÁ

Carmina Burana.

Comenius se představil ve Svitavách

V rámci vznikající spolupráce Svitav s polským městem Lešno, kde v 17. století pobýval po svém odchodu z vlasti poslední biskup Jednoty bratrské, český myslitel, pedagog, spisovatel a humanista Jan Amos Komenský, byl studentský pěvecký sbor Comenius Státní vysoké odborné školy Jana Amose Komenského Lešno (Chór Uczełniany PWSZ) pozván na 11. Festival amatérských pěveckých sborů do Svitav.

Svitavský Dalibor spolu se Střediskem kulturních služeb se o polské hosty vzorně staral. Comenius vystoupil společně s pořádajícími sbory Dalibor a Comenius Lešno. Iuventus a česko-německým sborem YoungVentus na pátečním Zahajovacím koncertě. Pod vedením sbormistryně docentky Aliny Pietrzak se představil festivalovým divákům s programem složeným z duchovní, lidové a populární hudby. Po zaslouženém potlesku přidal úpravu moravské lidové písně Bude večer. Společně se zástupci školy, kterými tentokrát byli prorektor pro věci studijní dr. Janusz Poła, doc. a kancléř Mgr. Zbigniew Mocek, se zúčastnil i Slavnostního koncertu. Na závěr svého pobytu doprovodil nedělní bohoslužbu v kostele sv. Josefa.

Sborový festival ve Svitavách se opět vydařil. Sbormistři i zpěváci podali perfektní výkony. Celý festival včetně nácviku a provedení náročné skladby Carla Orffa Carmina Burana si po všech stránkách užili. Nadšení diváci je odměnili potleskem vestoje.
Děkuji za vstřícnost a podporu starostovi města Svitavy  Davidu Šimkovi, městu Svitavy za materiální a finanční podporu. Děkuji všem pracovníkům Střediska kulturních služeb za profesionální přístup a přípravu celého festivalu. Všem divákům za příjemnou neopakovatelnou atmosféru, kterou vytvořili na obou festivalových koncertech.

MIROSLAVA DUCHÁČKOVÁ