Předcházející výstavy se konaly v letech 1994 a 1995. „Vyslyšeli jsme mateřinky, které rády vzpomínaly na inspirativní setkání. Také jsme vytvářeli nový vzdělávací program a říkali jsme si, že by bylo dobré ho doplnit,“ uvedla Eva Černá hned dva důvody, proč se pustili do rozsáhlé přípravy. Včera dopoledne otevřeli expozici školáci pásmem lidových říkadel a zvyků. A od té doby bylo v provizorní výstavní síni stále plno. Přicházely děti z mateřských škol. Zastavovaly se u stolečků, kde si vyrobily velikonoční dárek pro maminku. „Starší školáci se tak učí pomáhat mladším,“ upozorňuje na další přínos školní expozice Eva Černá. „Přestože vyučuji matematiku a fyziku, baví mě i rukodělné práce,“ vysvětluje, proč s kolegy oživuje tradici.