Město proto už dvakrát podalo žádost o dotaci z evropských fondů na projekt výstavby nového Centra betlémů. Ale neuspělo.

Zdá se však, že se už blýská na lepší časy. „Co se týká muzea betlémů, město upravilo koncepci a projekt jsme aktualizovali. V současné době náš realizační tým intezivně pracuje na přípravě podkladů pro sepsání třetí žádosti o dotaci z regionálních evropských operačních fondů,“ řekl včera starosta Jiří Němec. Upřesnil, že jde o částku ve výši přibližně 25 milionů korun.

Jde o výstavbu nového sídla muzea betlémů. „Na stávajícím místě muzea by měla vyrůst nová dvoupodlažní budova. V přízemí bude především vystavena národní kulturní památka Proboštův betlém a další betlémářské expozice. V dalších prostorách budou depozitáře, technické zázemí a kanceláře,“ dodal Jiří Němec.

Připravena je už dokumentace k územnímu řízení a čeká se na výzvu k podání žádostí o evropské peníze. „Žádosti se zřejmě budou podávat počátkem příštího roku,“ upřesnil starosta.xx Nabízí se otázka, kde bude Probošůtv betlém umístěn během výstavby. „O tom ještě není rozhodnuto, ale během výstavby asi nebude vystavován,“ uvedl Němec.

Město zároveń připravuje i další žádosti o dotace z fondů Evropské unie. Uchází se o sumu zhruba 25 milonů, které mají být použity na rekonstrukci kulturního domu, který je v nevyhovujícím sta­vu.xxx