„Chystáme se během letošního roku stroj zrenovovat a uvést do funkčního stavu. Vynález samovazu se datuje do roku 1866. Samovaz je žací obilní stroj, který obilí nejen seká a hrsťuje, ale rovnou ho váže do malých snopků, které se odkládají stranou vedle stroje,“ přibližuje nový exponát Eva Kopřivová z mladějovského muzea. Samovazy byly využívány především na velkostatcích a hospodářských usedlostech. 

Zbyněk Gazdík
Zbyněk Gazdík je nejlepší v angličitně v České republice