Vydejte se do středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte tíhu brnění i půvab historického šatstva, neboť pro malé i velké návštěvníky jsou zde připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní a mnohé další.

Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní. K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečeti, stolní hry a řada dalších zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě pro návštěvníky všeho věku.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce se nachází v objektu městského muzea na rohu Tylovy a Šaffovy ulice v těsném sousedství Palackého náměstí. Po poslední obnově muzejní budovy zde byly instalovány nové expozice, které jsou připraveny tak, aby návštěvníky zábavnou formou vtáhly do dávných časů našich předků.

V září až v dubnu je otevřeno od úterý do neděle: 9 až 12, 12.30 až 16 hodin. V květnu až v srpnu od úterý do neděle: 9 až 12, 12.30 až 17 hodin.