Proč uvažujete o zásadní rekonstrukci muzejní budovy?

Především proto, že objekt byl v roce 1714 postaven jako škola. Od roku 1926, kdy zde sídlí muzeum, budova neprošla sebemenší rekonstrukcí, která by reflektovala její nové poslání. Moderní muzeum musí klást důraz na poskytovaní vzdělání v širokém slova smyslu se všemi souvislostmi. Důležité je, aby se tak dělo nenásilně jakoby mimochodem s aktivním podílem návštěvníků. Zároveň taková instituce poskytne alternativní způsob zábavy a odpočinku.

Narážíte v objektu na nějaké velké bariéry, které návštěvníky spíše odrazují?

Je jich celá řada. Od chybějící recepce přes kolizní prostředí návštěvnického a odborného provozu až po nevyhovující hygienické zařízení. Chtěli jsme se na problematiku funkčnosti muzea podívat komplexněji, pohledem návštěvníka. Výsledkem je myslím zmiňovaná architektonická studie. Ukázalo se, že aby mohla budova muzea sloužit novému poslání a náplni, potřebuje především otevřít svůj parter, přízemí, celému okolí. Musí se stát spojnicí mezi městem a zámeckým návrším.

Jaké změny tedy čekají návštěvníky hned za dveřmi muzea?

V prvním podlaží vznikne vzdělávací centrum pro muzejní programy a dětský ateliér na jedné straně, a na druhé kavárna a muzejní klub s čítárnou regionální literatury. Ústředním prvkem zde bude muzejní informační centrum, kde si návštěvník oddechne v křesle, získá informace o muzeu a jeho programech včetně informací o dalších kulturních aktivitách v Litomyšli a regionu. Zalistuje tady v odborném tisku, koupí si suvenýry i vstupenku do muzejních expozic. Tento pocit vlídnosti a dobrovolnosti je důležitým aspektem pro moderní veřejnou instituci, na jakou by muzeum mělo v 21. století aspirovat. Celé první podlaží plánujeme jako přátelský prostor pro návštěvníky, turisty domácí a zahraniční, školní mládež, seniory i místní obyvatele.

Muzejní klub je zamýšlen i jako exkluzivní prostor pro důležitá jednání jak pro instituci samotnou, tak pro spolky a samosprávu. Jak rozsáhlé budou stavební úpravy?

Především se úpravy dotknou veřejného prostoru před a pod muzeem. Studie řeší jeho otevření směrem do města a s tím souvisí vybudování nového vchodu ze spodní strany budovy. Přístup architekt řeší širokými pobytovými terasami. V této části také vznikne plně bezbariérový vstup a terasy se tak mohou stát novým místem setkávání. Handicapovaní a starší lidé mohou rovněž využít výtah uvnitř budovy.

A tím přestavba končí?

Ani zdaleka ne. Ale není možné zde vyjmenovat všechny stavební úpravy, které povedou k tomu, že se návštěvnický provoz rozšíří téměř dvojnásobně. O tom, že jsou tyto zásahy promyšlené a citlivé svědčí i fakt, že památkáři s našim počínáním souhlasí.

Jaké výše dosáhnou náklady na rekonstrukci? A kdy by měly být všechny úpravy hotové?

Rozpočet se pohybuje okolo 80 milionů korun. Máme hotovou architektonickou studii a dokončujeme jakousi analýzu obsahové nabídky budoucího muzea. Dále bude následovat projektová dokumentace jako nezbytný předpoklad, abychom se s našim projektem mohli ucházet o dotace z Evropské unie. Kdyby všechno mělo jít hladce, tak bychom nové muzeum otevřeli v roce 2013.