Velkou výstavu jeho obrazů hostí nyní městská galerie.  Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek navečer a byla netradiční. Slavnostní zahájení výstavy se odehrálo na podloubí před galerií.   

Julius Mařák patří mezi nejvýznamnější české krajináře.    „Jsem na pozici ředitelky městské galerie teprve krátce, ale chtěla jsem, aby byla galerie vnímána i jako reprezentativní prostor města. Myslím, že touto výstavou se to naplnilo,“ uvedla Dana Schlaichertová, ředitelka Městské galerie v Litomyšli.   

Skvost

Na výstavě lidé uvidí  desítky Mařákových obrazů. Mezi nimi je i jeden skvost, který zapůjčila Národní galerie z Prahy.   „Jde o obraz Čapí sněm, který získal zlatou medaili na vídeňské světové výstavě. Císař František Josef I.  dílo  poté zakoupil do obrazárny Belvederu,“ řekl Vojtěch Stříteský, místostarosta Litomyšle.   

Na  rodném domě Julia Mařáka na náměstí ve čtvrtek  vlály prapory, u galerie se konala vernisáž… Litomyšl si připomínala svého významného rodáka.  „Přemýšlel jsem, co by asi dělal Mařák. Myslím, že by ještě pobíhal po výstavních prostorách a řešil, zda všechny obrazy jsou správně pověšené a možná by komentoval, že některé obrazy nejsou ideální.   Julius Mařák byl zvláštní osobností.  Snažili jsme se ho na výstavě představit  z více směrů než jen jako malíře,“ uvedl kurátor výstavy Michal Šimek.

Vedení galerie doplní výstavu ještě dalšími akcemi. Součástí výstavy bude také filmový dokument o Juliovi Mařákovi, který přispěje k umocnění a pochopení umělcovy tvorby a jeho nelehkého životního osudu.  Výstava je doplněna o bohatý doprovodný program. V pravidelných intervalech budou probíhat komentované prohlídky. Po celou dobu výstavy jsou naplánované tematické výtvarné dílny pro děti a mládež.

Jak to vidíte vy?

Litomyšl  má tedy kromě hudebního skladatele Bedřicha Smetany výraznou osobnost i na poli výtvarném. Julius Mařák je významným českým malířem. Zatímco Smetana ale má ve městě svoji sochu, Mařák nikoliv. Co myslíte, zasloužil by si i tento krajinář svůj památník? A jakou by měl mít podobu? Napište nám svůj názor do diskuze u článku na webu Svitavského deníku nebo na adresu:  iveta.nadvornikova@denik.cz