Pro děti i dospělé je připravena Pohádková sobota. Akce s návazností na Noc s Andersenem začne o půl desáté zasazením pohádkového stromu před budovou Základní školy v Letovicích. Poté bude pokračovat v zámeckém parku. Zde se bude možné setkat s pohádkovými bytostmi, nebo se projet v kočáře. Dále akce pokračuje na zámku Letovice, kde bude promítáno DVD z Noci s Andersenem a bude se zde konat řemeslnický jarmark. Ve čtyři hodiny odpoledne akce vyvrcholí hudebním pořadem pro děti ,,Hrajeme si s pohádkou“ v podání divadla Slunečnice Brno.


Petr Švancara