„Zájemci si vyzkoušeli méně obvyklou techniku zdobení kraslic drátkováním. Děti vyráběly velikonoční dekorace z papíru, vařeček a květináčů nebo kuřátka,“ říká jedna z pořadatelek Věra Janíková z Pohledů. Kluci si pod vedením zkušeného Jaroslava Žižky upletli pomlázku.