Další neinvestiční dotaci (75 tisíc) radní převedli Východočeské galerii na tzv. standardizované poskytování veřejných služeb muzeí a galerií. „Schváleno bylo též zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 155 tisíc korun,“ řekla mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová. „Největší položky z ministerstva kultury jsme převáděli Krajské knihovně, a to na projekt automatizovaného regionálního knihovního systému ve výši zhruba půl milionu korun. Dalšími přibližně 200 tisíci musí na projekt přispět sama knihovna,“ řekl radní Miroslav Brýdl a dodal: „Z rozpočtu kraje jsme pak knihovně zvýšili příspěvek na provoz o půl milionu korun na úkor jejích investičních prostředků. Částka je určena na pořízení knihovního fondu a vydávání časopisu Kapka.“