Naleznete v ní komplexní přehled jazykových rodin a jejich rozšíření, znázorněný pomocí řady map a tabulek. Otázka vzniku a počátku jazyků byla dlouhá léta podřízena spíše mýtům než vědeckému poznání. Lidská řeč je stejně neznámá a zahalená tajemstvím jako stopy původu lidského rodu, které závisí na lingvistických, archeologických a genetických svědectvích. V procesu poznání stále zůstává široká propast mezi základní lingvistickou schopností lidoopů a složitostí lidské komunikace, která zdůrazňuje jedinečnost lidského jazyka. Vývoj více než 200 jazyků je doplněn mnoha příklady spolu s fotografiemi starověkých nálezů, rukopisů či artefaktů mapujících písemné vyjadřování člověka za posledních 5000 let.

Autory publikace jsou Bernard Comrie, ředitel ústavu lingvistiky v Lipsku, Stephen Matthews, který vystudoval moderní jazyky na univerzitě v Cambridgi a Maria Polinsky, profesorka lingvistiky na Kalifornské univerzitě v San Diegu.