„První část knihy popisuje historii památky včetně té novodobé. Další část je věnována zámeckým interiérům, které nebyly tak podrobně zkoumány. Snaží se čtenáře dovést k tomu, co se v nich dochovalo původního," prozradila kastelánka Zdeňka Kalová. Za zmínku stojí například unikátní výmalby podle francouzských vzorníků z konce 18. století (na fotografii), které lze vidět v České republice pouze v Litomyšli a Vranově nad Dyjí. Kniha je doplněna o bohatou fotogalerii a upozorňuje na historické momenty i zajímavosti, kterých si návštěvník zámku nemusí na první pohled všimnout. „Snažíme se, aby zámek byl vnímán nejen kvůli renesanční architektuře a divadlu, díky kterým byl zapsán mezi kulturní památky UNESCO," poznamenala Zdeňka Kalová.

(pš)