Odborná porota udělila v posledním lednovém týdnu cenu Jiřímu Lammelovi za grafickou úpravu knihy. Autorem monografie o dějinách města od nejstarších dob po současnost je Milan Skřivánek. Město Litomyšl vydalo kroniku při příležitosti oslav 750 let od povýšení na město. V minulém týdnu obohatila mimořádná publikace knihovnu Václava Havla. Bývalému prezidentovi předali literárně-dějepisné dílo zástupci města minulý týden osobně.

Do 45. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví a ministerstvo kultury, přihlásilo 109 nakladatelských subjektů celkem 241 titulů. Kroniku, která má 616 stran, přihlásila Litomyšl také do soutěže Magnesia Litera.

(mag)