Kromě bohatého hudebního programu nabízí rovněž výstavu grafik akademického malíře Karla Demela. „Tvorba je pro mne především kladení otázek. Vyhýbám se velkým proklamacím a manifestům. Pociťuji příliš velký respekt před materiálem. První vryp do čisté, lesklé mědi vnímám velmi dramaticky,“ uvádí o svém díle autor.

Poličskou výstavu zahájil dramaturg Martinů festu Jan Páleníček.

(syh, zr)