V Květné se nesl maškarní bál v duchu výletu do Afriky. Zněly tu bubny a nechybělo ani několik divochů a sličné tanečnice.

Ve Vrážném se konalo tradiční maškarní odpoledne pro děti. Od půl třetí za doprovodu rodičů se přišlo pobavit osmnáct různorodých masek. Všichni si užili soutěže, hry a tanečky. Večer se sešlo dvacet pět masek, k tanci i poslechu nám hrál DJ Slávek Nepeřil. Odpoledne i večer bylo přichystané bohaté občerstvení, akce se vydařila.