Během hudebních a divadelních představení si návštěvníci mohou prohlédnout celý hrad. „Převážná část divadelních souborů zde vystupuje bez nároku na honorář,“ popisuje vstřícnost herců ředitelka příspěvkové organizace hrad Svojanov Světlana Konečná. Upoutávku na divadelní pouť mohli spatřili v pátek obyvatelé Svitav a Poličky. Po městech se v kostýmech pohybovali herci na chůdách a zvali přítomné na Svojanov.