Zpěváci ze Svitav a Březové nad Svitavou pod vedením sbormistryně Dany Pražákové si vedly velmi dobře. Březováček (1.stupeň ZŠ) dovezl zlaté pásmo. Melodie (2.stupeň ZŠ) obdržela stříbrné pásmo.


Svitavský dětský sbor /2.stupeň ZUŠ/ získal stříbrné pásmo a Svitavánek (1.stupeň ZUŠ) zlaté pásmo. Zvláštní pochvalu udělila porota oběma korepetitorům sborů – Marcele Černé a Martinu Pražákovi.


Všechny sbory se představí svitavskému publiku ve čtvrtek 31. května v 17.00 hodin v Bílém domě na okresní přehlídce sborů. Svitavánek zazpívá 19. dubna dopoledne v Trámu dětem z mateřských škol v rámci 2 výchovných koncertů. V červnu téměř celý Svitavský DS a několik dětí ze Svitavánku pak čeká soustředění a dva koncerty v Chorvatsku na ostrově Cres.