Tancovalo se zde a hrály se různé hry a soutěže, při kterých mnohým vyhládlo. Všichni se mohli občerstvit dobrotami, které připravili zaměstnanci školy a žáci devátých tříd. Nemalý dík také patří jedné pekárně ve Svitavách, která jako sponzorský dar upekla velké koláče s překvapením uvnitř. Soutěžilo se o to, kteří mlsouni se k němu prokoušou jako první, a přestože oním překvapením byla dvacetikoruna, výherci této soutěže ke stolům s dobrotami již nepospíchali.

(Květa Macková)