Poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie patří mezi nejnebezpečnější onemocnění dospívajících dívek a mladých žen. V současné době trpí těmito poruchami šest procent populace. Poruchy nastupují nejčastěji v pubertě a adolescenci a v devadesáti pěti procentech postihují dívky.
Program je připraven jako prevence proti vzrůstajícímu počtu těchto onemocnění a je zaměřen na práci s věkovou kategorií, která si hledá své místo ve společnosti svých vrstevníků i ve společnosti jako takové.
V rámci programu bude SVČ Mozaika spolupracovat se Zdravotním ústavem v Brně, který zapůjčí autorské fotografie, s Občanským sdružením Anabell pro nemocné anorexií a bulimií, jehož pracovnice povedou interaktivní besedy, a s MUDr. Věrou Landovou, dětskou psychiatričkou, která nás seznámí v úvodní přednášce s problematikou. Program je tak rozdělen do tří bloků.

Výstava

Fotografie k uvedenému tématu budou pro veřejnost ke zhlédnutí v sále SVČ Mozaika Polička, a to 20. března od 13 do 16 hodin a 21. března od 9 do 16 hodin.

Přednáška

Jak rozeznat příznaky chorob u dětí, o léčbě a o pomoci ze strany rodiny a školy se dozvíte na přednášce, která se skuteční 20. března v 11 hodin ve Středisku volného času Mozaika – Přednáška je určena pro pedagogy, veřejnost a rodiče. Bude možné si objednat individuální konzultaci s lékařkou, nutriční terapeutkou nebo s dětským psychologem.Na přednášku je nutné se přihlásit předem, a to do 17. března.

Interaktivní besedy

Hlavní aktivitou projektu jsou besedy pro školní kolektivy. Žáci si budou moci vyzkoušet své poznatky pomocí her, kreseb, rozhovorů a hraných situací. Na tyto besedy by měli navázat pedagogové ve výuce, v hodinách rodinné a občanské výchovy. Besedy budou probíhat od 1. dubna.
Že v příjmu potravy existují zákonitosti, které nezměníme. a že není třeba stálé vážení jídla, podléhání pocitům selhání, úzkosti a smutku, bezmoci a beznaděje. Že přejídáním neutečou před svými nepříjemnými pocity rozrušení, se kterými si nevědí rady.

Dalším cílem našeho programu je připomenout, že je důležité si vzniklý problém přiznat, svěřit se rodičům a řešit jej.
Rodiče a všechny zájemce z řad veřejnosti srdečně zveme na výstavu fotografií a úvodní přednášku.