Ve Svitavách už bydlíte s manželkou třetím rokem. Myslíte si, že za tuto dobu jste poznal město natolik, že můžete říct, co se vám tu nejvíce líbí?
Nancy a já jsme moc rádi, že tu bydlíme. Líbí se nám tu ten zdravý důraz na vzdělání a kulturu. Po kulturní stránce město poskytuje stálou nabídku koncertů jak od profesionálů, tak i od amatérů. Opakovaně využívám Červenou knihovnu, což je podle mě krásná klasická kulturní stavba, a těším se na slavnostní otevření nového multimediálního centra Fabrika. Bude sloužit městu po generace a i já bych se velmi rád podílel na činnostech, které se tam budou odehrávat. Občané města nás zde přijali a mnoho z nich nám už bylo ochotně nápomocno.
Přesto, že už působíte ve Svitavách docela dlouho, mnoho lidí o vás ještě stále nic neví. Proč jste vlastně do naší země a města přijel?
S Nancy jsme do České republiky jezdili každoročně mnoho let před ním, než jsme se přistěhovali do Svitav. Vedli jsme tucet anglických táborů ( tzv. English camps) pro města jako Liberec, Děčín, Náchod, Litomyšl a Svitavy. Před třemi lety jsme obdrželi pozvání od Církve bratrské v Litomyšli, abychom se přistěhovali sem do Svitav. Skutečnost, že se angličtina stala součástí běžného života podobně jako Windows ve světě počítačů, pro nás otevřelo řadu možností. Jsme tady, abychom lidem pomáhali dosahovat jejich cílů při studiu angličtiny a někdy i jejich životních cílů. Také proto, abychom s místním týmem založili společenství křesťanů a povzbuzovali přátele k zamyšlení nad možností, že existuje inteligentní tvůrce, návrhář… pomoci lidem najít cestu zpět k Bohu, který nás zná a má nás rád.
Učíte na gymnáziu ve Svitavách. Působíte i na jiných školách?
Učím reálie anglických zemí (anglickou konverzaci a americkou historii) na místním gymnáziu a na střední škole v Moravské Třebové. Také doučuji mnoho studentů soukromě. Už jsem učil na jazykové škole Akia v Litomyšli, hostoval jsem na střední integrované škole v České Třebové a v několika dalších vzdělávacích kurzech pro dospělé.
Čemu jinému se kromě vyučování věnujete?
Město Svitavy nám s velkorysostí dovoluje využívat Červenou knihovnu pro English Club, který láká nejen studenty, ale i dospělé. Dále vedu hodiny biblické angličtiny, ve kterých se kombinují znalosti této nejdůležitější knihy s růstem anglické slovní zásoby.
Každou čtvrtou neděli v měsíci se obvykle účastníme křesťanské bohoslužby v Červené knihovně. Část našich životů je prostě pro přátelství, poznávání a radost z ostatních. Některá přátelství se stala silnými a hlubokými. Naše koníčky zahrnují cestování, navštěvování historických památek v této zemi a studium českých dějin. Má další důležitá činnost je udržování kontaktu s mými dětmi a vnoučaty v USA skrze zázrak moderní internetové technologie, a také příležitostné výlety za nimi.
Co je vlastně takový English Club a kdo všechno ho může navštěvovat?
Nemáme žádný pevný model pro English Club, takže jsme přišli s našimi vlastními nápady. Každé setkání English Clubu je jedinečné, ale společné znaky obsahují živé zábavné hry, konverzaci v kroužku a čas pro diskuzi, anglickou hudbu a chvíle snadného učení v angličtině.
Příležitostně zveme anglicky mluvící hosty z různých částí světa. English Club se koná dvě hodiny v pátek od 17 hodin přibližně jednou za čtrnáct dní. Více informací se můžete dozvědět, když mi napíšete na internetovou adresu: Daninsvitavy@gmail.com.
Ve městě jsou vylepeny plakáty na English Camp 2008, který připravujete vy, tým z Ameriky a církev bratrská. Kde přesně kemp bude, pro koho je určen a na co se mohou kempaři těšit?
English Camp je charakterizován řadou sportovních aktivit, zážitků v krkonošské přírodě, hudbou, scénkami, filmy, táboráky, přátelstvími mezi Čechy a Američany a vzrušujícími dobrodružstvími. Kempaři si užijí čtyři hodiny angličtiny denně, včetně idiomatických slovních spojení, gramatiky, čtení, konverzace a jednoho slavného biblického příběhu. Nabízíme skupiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Letos bude English Camp v týdnu od 19. do 26. července v Malé Úpě.
Máme tým deseti Američanů z Michiganu, kteří přijedou učit, kapacita kempu čítá sedmdesát míst. Minulý rok jsme měli místo pro padesát kempařů a to jsme byli úplně naplněni. Mnoho studentů přichází na kemp ze středních a vysokých škol, ale kemp také přitahuje dospělé, manželské páry a rodiny. Máme i skupinku pro děti, takže má kemp takovou zábavnou rodinnou atmosféru.
Můžete si o tomto přečíst více na webové stránce: www.eclitomysl.cz.

JANA VLČKOVÁ