Jaké prostředky a úkony užívali k očistě svých příbytků, těla i ducha a jaké symboly svátek jara provázely.

Co si dnešní člověk vybaví pod pojmem hygiena? Zajisté každého z nás napadne každodenní mytí těla, čištění zubů alespoň dvakrát denně, péče o vlasy, nehty, vousy, pravidelný úklid domácnosti, praní prádla atd.

Ne vždy však byly tyto úkony samozřejmostí. Nad dnešní čistotou by naši předci jen nechápavě kroutili hlavou. Musíme si uvědomit, že po dlouhá staletí neexistovaly vodovod, kanalizace a voda se musela pracně donášet z mnohdy hodně vzdálené studny.

Hospodyňky neměly doma pomocníky, na něž jsme dnes zvyklí (pračky, myčky, vysavače, elektrické žehličky). Uklízelo se pouze pomocí mechanických prostředků. Co se týká osobní hygieny, tak koupel jednou týdně byla ještě ve 20. století považována za zcela dostatečnou.

Za mnohem důležitější než čisté tělo a prádlo byla považována neposkvrněná duše.

Příprava na Velikonoce, jakožto nejdůležitější svátek církevního roku, však nebyla podceňována ani v minulosti. V tomto období probíhal nejen důkladný úklid v domácnostech, ale lidé se intenzivněji věnovali i očistě svého ducha.

Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením nad svými hříchy, modlitbou a zpovědí v kostele.

S předvelikonočním obdobím byla spjata spousta zvyků a pověr.

Lidé věřili zejména v očistnou sílu vody a ohně.