Sešly se ve svitavském muzeu na výstavě nazvané Slavné vily Pardubického kraje. Kromě nich se zde však objevily i vily svitavské, a to známé i neznámé. Putovní expozici doplnilo dalších deset panelů

Svitavské skvosty

„Výstava Slavné vily Pardubického kraje souvisí s vydáním stejnojmenné knihy. Bylo nám však líto, že do padesátky vil Pardubického kraje se dostaly jen dvě ze Svitav. Protože muzeum disponuje dostatečnými prostory, rozšířili jsme výstavu a doplnili ji o objekty ze Svitav,“ řekl Miroslav Sychra ze Svitav. Ten se na celém projektu podílel jako fotograf. Kvůli extrémně deštivému jaru byl problém dočkat se sluníčka. To se ale nakonec podařilo, a tak se do jeho snímků dostala také díky mrakům dramatická atmosféra.

„Ve Svitavách sice nemáme hrad ani zámek. Ale právě určité skvosty architektury, které zdobí tvář Svitav a zároveň i Pardubického kraje, tvoří nezaměnitelný kolorit města,“ domnívá se Radoslav Fikejz, historik svitavského muzea. Svitavská část výstavy se nevěnuje jen objektům z 19. a 20. století. Tehdy díky železnici došlo ke značné industrializaci města, s níž přišel i jeho rozkvět. Autoři výstavy nezapomněli ani na soudobou architekturu.

„Vytipovali jsme deset objektů, z nichž některé jsou v historizujícím slohu. Nevynechali jsme ani ty, co vznikly v době nástupu funkcionalismu, ani ryze moderní domy,“ sdělil Radoslav Fikejz. Takže vedle budov, které stavěli továrníci, advokáti nebo lékaři v druhé polovině 19. století ke své reprezentaci a především k bydlení, na výstavě objeví návštěvníci i nenápadné rodinné domky.

Právě funkcionalismus ve Svitavách podle historika zanechal své stopy skryté na předměstích. „Nenápadnost tyto objekty šlechtí. Jsou však technicky zajímavé i architektonicky hodnotné,“ tvrdí Radoslav Fikejz. A aby expozice nebyla jen o historii, vypravili se autoři výstavy hledat poklady architektury i na nově zastavěné pozemky.

Hodnota i na Vějíři

Na Vějíři nebo na Petrusově ulici stojí domy, které se chlubí nejen svými nízkými nároky na energie, ale i oceněními v prestižních soutěžích. „Svitavané možná ani neví, že holandské domy na Vějíři jsou významnou architektonickou lokalitou i v rámci celé České republiky,“ informoval fotograf Miroslav Sychra. Stejně tak možná návštěvníci výstavy teprve objeví až na snímcích, jak je nádherný strop úřadovny bývalého okresního úřadu, dnes kanceláře Václava Olberta. A ruku na srdce, Svitavané, kdy jste viděli okolí bývalých koníren Langrovy vily bez aut? Že si nemůžete vzpomenout? Není se proto čemu divit, že při pořizování fotografie objektu, kde dnes sídlí městský úřad, asistovali strážníci. I díky nim je snímek Miroslava Sychry tak trochu unikátní.

Po stopách architektonických zajímavostí po Svitavách provede zájemce i mapa. Výstava slavných vil trvá ve svitavském muzeu do 22. srpna. Ze svitavského okresu zachycuje kromě svitavských staveb i objekty z Litomyšle, Poličky, Jevíčka, Brněnce a Korouhve.