„Nízké teploty zatím naší práci příliš nepřejí. Za pomocí bagrů nyní provádíme skrývku ornice a tipujeme potenciální naleziště artefaktů. Až přestane mrznout, zahájíme první výkopy,“ sdělil vedoucí technik a historik Jan Bařinka. Na zkoumané ploše objevili podle jeho slov kus hřebu a keramiky pravděpodobně z 15. - 17. století.

„Našli jsme je v místě, kde podle odlišného zabarvení půdy lze předpokládat, že tudy vedla cesta, pravděpodobně v období pozdního středověku či raného novověku. Přesnější časové určení umožní až výkop v místě jejich nálezu,“ dodal Jan Bařinka.

Sjezdovka Ski Park Filipov na webkameře.
Ignorace pravidel: lidé chtějí na svah v Javorníku, navzdory zákazu i zábranám

K nejzajímavějším nálezům ještě dojde

Nálezy artefaktů archeologové předpokládají také u Huštěnovic v místě bývalého žárového pohřebiště z doby bronzové.

„Ta lokalita, kudy povede dálnice, má docela velký archeologický potenciál, protože se nachází na terasách řeky Moravy, lidmi osídlených už od pravěku. V okolí je spousta archeologických lokalit, které jsou už známé z dřívějších průzkumů a starších výzkumů. K těm nejzajímavějším nálezům tam určitě teprve dojde,” prozradil vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti Tomáš Chrástek.

Tragická nehoda mezi Starým Městem a Huštěnovicemi. Ilustrační foto
Kdy se nejčastěji bourá na Slovácku? Loni tři mrtví, s alkoholem na 60 nehod

Záchranný archeologický výzkum měl původně začít již v červnu loňského roku. Zdržel jej však spor dvou uchazečů o provedení archeologických prací.

„Ústav památkové péče Brno podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na přezkum jednoho z našich rozhodnutí. Ten potvrdil správnost našeho postupu při výběru zhotovitele, a to sdružení Archaia a Samson Praha. Kromě archeologického výzkumu na stavbě nového úseku dálnice D55 realizujeme přípravné práce a přeložky inženýrských sítí,“ sdělil ředitel Správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Úsek dálnice D55 5507 Babice – Staré Město je dlouhý 8 460 metrů. V rámci této stavby bude vybudováno 13 mostů, tři mimoúrovňové křižovatky a dvě protihlukové stěny v délce 1999 metrů. Výše investice činí 2,850 milionů korun bez DPH. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2023. Současná I/55 prochází zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase má přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.