více >>

Naučná stezka "Kolem Štimberka"


   Nau čná stezka prochází katastrem obce Poříčí u Litomyšle, zejména kolem vyvýšeného místa s názvem „Štimberk“, odtud také pochází název naučné stezky.

   Trasa – okruh, procházející přírodním prostředím, začíná a končí v centru obce u kulturního domu - mapa zde. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického, nachází se zde také popis místní fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké okolí. Toto místo je odměnou za zdolání strmého stoupání a stojí to opravdu za to.

   Informační panely na trase tematické stezky jsou doplněny o QR kódy, které skrývají zkrácený text informačních panelů a také zkrácený text přeložený do anglického jazyka. Návštěvník si tak může tento text přečíst ve svém smartphonu nebo jiném obdobném zařízení, které toto umožňuje. K dispozici je také propagační materiál v IC Poříčí u Litomyšle, kde je také možné požádat o zaslání informací o naučné stezce e-mailem.

   Naučná stezka využívá potenciál přírodního prostředí této lokality, je přístupna občanům všech věkových kategorií, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí a příjemnou procházku přírodou. 

________________________________________________________________________

Projekt "Umístění didaktických panelů na trasu naučné stezky Kolem Štimberka"

V polovině r. 2018 bylo na trasu naučné stezky instalováno 7 didaktických naučných tabulí, určených nejen pro děti, ale i o pro ostatní návštěvníky a obyvatele regionu. Tabule obohacují stezku o další zajímavé informace z oblasti fauny a flóry a o informace týkající se dané lokality. Stezka se tak stala atraktivnější, zajímavější a poskytuje více informací a rozšiřuje cílovou skupinu návštěvníků.

Poříčí u Litomyšle
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ