Obepíná historické jádro. Veřejnosti je už opět přístupné. Poličské hradby pocházejí z druhé poloviny 14. století a jedná se o jedno z nejzachovalejších a nejdelších městských opevnění v Evropě. „Obepínají celý střed města v délce 1220 metrů. Mají šířku dva až 2,25 metru, jsou až osm metrů vysoké a jsou zpevněné 19 půlválcovými otevřenými baštami. Nepřátele ve středověku hradby odrazovaly už svou mohutností, v přímém boji se pak osvědčily hlavně při husitských válkách,“ vysvětluje historička muzea Radka Vostřelová.

Důvod unikátní zachovalosti poličských hradeb je prostý. V době třicetileté války už totiž neměly žádný vojenský význam, ani později však na rozdíl od jiných historických měst nebyl při rozšiřování města důvod je bourat. Zájemci si mohou projít okruh kolem hradeb. Pro veřejnost jsou zpřístupněné i ochozy dvou rekonstruovaných částí hlavní hradby s několika věžemi.