Naučná stezka Kolem Štimberka prochází obcí Poříčí, zejména kolem vyvýšeného místa Štimberk. Na trase je 10 informačních panelů, které jednotlivá místa popisují z hlediska historického, geologického, archeologického, nachází se zde také popis místní fauny a flóry. Na trase je umístěna vyhlídka, ze které je za jasného počasí k vidění široké okolí. Stezku navíc doplňuje 7 didaktických naučných tabulí nejen pro děti. Ty obohacují stezku o další zajímavé informace z oblasti fauny a flóry a o informace týkající se dané lokality.