Víkend přeje parkům a zahradám

Kdy: 6. a 7. června
Kde: Choltice, Chrast, Brandýs nad Orlicí a další

Proč přijít: Víkend otevřených zahrad umožní prohlídky i běžně nepřístupných míst. V Pardubickém kraji bude možné navštívit devět historických parků i soukromých zahrad. Třemi z nich provede v sobotu návštěvníky specialista Národního památkového ústavu.
Komentovaná prohlídka anglického přírodně krajinářského parku v Cholticích začne v 9 hodin. Chrastecký zámecký park nabídne již od 10 hodin kulturní program spojený s otevřením zámeckých schodů. Od 11 hodin i zde budou mít zájemci možnost podrobněji poznat původně barokní zahradu upravenou významným zahradním architektem Františkem Thomayerem na začátku 20. století. Od 11 do 12 hodin se uskuteční program pro děti. Komentovanou prohlídku bude možné absolvovat od 15 do 16 hodin v běžně nepřístupném anglickém krajinářském parku v Brandýse nad Orlicí, který byl do dnešní podoby upraven v 1. polovině 20. století.

MYX umělecký minifestival ve Svitavách

Mix umění, děl a workshopů, to bude 3. ročník MYX uměleckého minifestivalu ve Svitavách. Uskuteční se v sobotu 6. června od 14 hodin v umělecké slévárně Martina Horkého. K vidění budou výtvory z dílen členů umělecké skupiny MYX. Akci doplní workshopy a vystoupení. Festival je koncipovaný jako prodejní výstava autorských uměleckých děl a současně jako exkurze do zákulisí uměleckých a řemeslných oborů s jedinečnou příležitostí si vyzkoušet tvorbu vlastníma rukama. Ve svitavské slévárně se na návštěvníky budou těšit Martin Horký, Ludmila Ondrašíková, Jan Novotný, Petra Niklová, Pavla Boučková a Martin Halámka.

Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

Zámek Litomyšl 

Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři. 

Mladějovská úzkokolejka a průmyslové muzeum Mladějov

Průmyslové muzeum v Mladějově na Moravě se postupně mění z bývalého šamotového závodu zpracujícího žáruvzdorný jíl na unikátní technický skanzen. Nyní zde můžete zhlédnout expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky. Nezapomenutelným zážitkem pro širokou veřejnost jsou muzejní jízdy výletních vlaků tažených původními parními lokomotivami z roku 1918 a 1929 na úzkokolejné trati o rozchodu pouhých 600 mm. Dráha se vine kouzelnou krajinou českomoravské vrchoviny.

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České Republice. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily, tehdy moderní, renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři pozdně renesanční křídla podle plánů italských stavitelů. Ty patří k nejhodnotnějším manýristickým památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Na kole svitavským údolím

V rámci cyklovýletu krajinou Českomoravského pomezí navštívíte nejen zazímavá místa historického města Svitavy, ale vystoupáte také na Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana. Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a je kromě úseku Březová nad Svitavou – Pohledy vybavena cykloturistickým značením. Méně náročný okruh s jediným táhlým stoupáním z Březové nad Svitavou je určen i pro začínající cyklisty.

Popis trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (6 km), 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou (5,5 km), nezn. Březová nad Svitavou – Pohledy (6,5 km), 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,5 km) Od července do září můžete na svých toulkách Českomoravským pomezím využít také služeb cyklobusu (více na www.ceskomoravskepomezi.cz).